Kronoby kommuns första medborgarbudget på 20 000 euro går till en motionstrappa i Kronoby kommundel. 

Förslaget om en motionstrappa fick flest röster i omröstningen – 260 röster.

Läs mer

Kronoby har nu en lärstig för hållbarhetskompetens och årsklocka för elever i åk 1–9 och Kronoby gymnasium har en färdplan för hållbarhetskompetens.

Lärstigen och färdplanen ger elever och studerande kunskaper, färdigheter och attityder som ska vägleda dem till att agera för en hållbar vardag och framtid, själva och tillsammans.

Läs mer

Kronoby kommun och Österbottens välfärdsområde begär gemensamt in anbud för städtjänster för daghem, förskolor, skolor, bibliotek, vårdcentraler, serviceboenden, brandstationer samt övriga fastigheter som är belägna inom Kronoby kommun.

Läs mer

Vi söker en inspirerande och kunnig timlärare i matematik och kemi till Kronoby Gymnasium.

Ansökan och CV via Kuntarekry senast 21.4.2024.

Läs mer