Vård & omsorg

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har startat sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grundservicen och specialsjukvården samt social- och hälsovårdsservicen.

 

Uppgifter om Kronoby kommuns ”Vård och omsorg” hittas numera på adressen:

www.soite.fi

 

Samjouren
Samjouren är öppen dygnet runt 24/7.
Innan du åker till samjouren, ring:
116 117

Förfrågningar från centralsjukhusets patienter:
tfn 06 826 4338

 

Barnakuten
06 826 4444 för barn under 16 år
Öppen dygnet runt 24/7.

 

Förlossningar
06 826 4355
Öppen dygnet runt 24/7.

 

Tandläkarjouren
06 828 7450
mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21

 

Socialjouren
06 826 3002
Öppen dygnet runt 24/7.

 

Servicehandledning
040 806 5093
vardagar kl. 8-16


Giftinformationscentralen
0800 147 111
Öppen dygnet runt 24/7.

 

Soites nyaste meddelanden hittas via denna länk:

Läs meddelanden på Soites hemsida

 

Tidsbeställning till Nordlab:

BOKNING VIA INTERNET www.nordlab.fi
eller per telefon vardagar kl 7 – 18 tel. 0206 19 80 19, svenskspråkig service på nummer 0206 01980 12.
Man behöver inte beställa tid, om man lämnar in prover som tagits hemma, till exempel urin- eller avföringsprover. Man kan också hämta provtagningstillbehör utan tidsbeställning.

Provtagningstider kan bokas på internet www.nordlab.fi dygnet runt.

Kom till provtagningens väntrum 15 minuter före den bokade tiden, för att blodcirkulationen ska hinna stabiliseras före provtagningen. Provtagaren kallar in kunden med namn på den bokade tiden, eller så fort som möjligt.


Vi betjänar dig även i fortsättningen på de bekanta verksamhetsställena.
I Soite förenas servicen på ett klient- och patientcentrerat sätt, där både social- och hälsovårdens enheter fungerar i tätt, mångprofessionellt samarbete.


Målet är en äkta innehållsmässig förnyelse av servicesystemet så att det är klient- och patientcentrerat och så att skiljemurarna mellan social- och hälsovårdsservicen samt grundservicen och specialsjukvården kan göras lägre och så att service kan produceras för invånarna i landskapet och närområdena i form av ännu smidigare servicekedjor än tidigare.


Samkommunen Soites motto är ”individen i centrum”. Det mottot och grundprincipen sammanfattar grundidén bakom förnyandet av social- och hälsovårdens servicesystem i Mellersta Österbotten.

soite