Infotillfälle om Nedervetil gång- och cykelväg

 

 

16.3.2023

 

 

Förbättring av landsväg 748 och landsväg 17947 genom att bygga gång-och cykelväg, Kronoby

 

Kronoby utarbetar vägplanen Förbättring av landsväg 748 och landsväg 17947 genom att bygga gång- och cykelväg, Kronoby.

 

Planeringsobjektet ligger längs landsväg 748 mellan Brännkärrvägen – rv13 och landsväg 17947 mellan rv 13 – Pelostrandvägen. En ny gång- och cykelväg skall planeras längs nuvarande vägar. Planeringen inkluderar också en ny underfart under riksväg 13. Syftet med åtgärderna är att förbättra fotgängarens och cyklisternas trafiksäkerhet.

 

 

En offentlig tillställning ordnas:

 

Tid: 22.03.2023 kl. 17.30 - 19.00

Evenemangets namn: Möte för allmänheten

Plats: Nedervetil skola, Murickvägen 130, 68410 Kronoby

 

Under interaktionstillfällena kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem Man kan bekanta sig med planutkasten på förhand på adressen https://www.vayliensuunnittelu.fi/sv/ suunnitelma/1.2.246.578.5.1.3174241389.2820596689/suunnittelu

 

Mötet är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade i området.

 

NTM-centralen i Södra Österbotten behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om trafikledsplaneringens dataskyddspolicy, bekanta dig med sektionen om dataskydd på webbplatsen https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja

 

 

Mer information om planen

 

Tero Hakkola (Ramboll Finland Oy),

tel. 0405558497, tero.hakkola(at)ramboll.fi

 

Marcus Henricson (Kronoby Kommun / Kruunupyyn Kunta),

tel. 0404859431, marcus.henricson(at)kronoby.fi

 

 

Välkommen!

 

NTM-centralen i Södra Österbotten och Kronoby