Eftisverksamhet

Eftermiddagsverksamhet för skolelever i Kronoby kommun

 

Vad gäller det?

Kronoby kommun ordnar lagstadgad eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs ett och två, samt för elever i åk 3 – 9 som får specialundervisning. Verksamheten koordineras av Botnia 4h.
Syftet med eftermiddagsverksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut.
 Utbildade vuxna ledare ansvarar för verksamheten.

 

Vad erbjuds?

Eftermiddagsverksamheten börjar när skoldagen är slut och slutar senast kl. 17.00. Verksamheten ordnas i lokaler i närheten av skolorna. Inom kommunen finns tre verksamhetsplatser; Kronoby, Nedervetil och Terjärv.


Utöver den handledda verksamheten ger eftermiddagsverksamheten möjligheter för barnen att syssla med egna lekar, tillsammans med andra barn eller för sig själva, och kan på det sättet utveckla sina sociala färdigheter.


Barn inom specialundervisningen placeras i grupperna med hänsyn till sina särskilda behov.
Alla barn som deltar i verksamheten omfattas av en olycksfallsförsäkring. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.
Lagstadgad eftermiddagsverksamhet ordnas inte under skolornas lov.

 

Vad kostar det?

Eftermiddagsverksamheten är belagd med en månadsavgift. Det finns olika avgiftsgrupper beroende på hur många timmar barnet deltar i verksamheten. Det är kommunstyrelsen som fastställer avgiften.

 

Hur anmäler jag mitt barn?

Barnen får en plats i eftermiddagsverksamheten för ett år i sänder. Blanketter finns hos eftiskoordinatorn, samt alla ställen som arrangerar eftermiddagsverksamhet, den finns också här. Ansökningstiden börjar vid skolanmälningen och pågår till mitten av mars.


Barnen antas till eftermiddagsverksamheten utgående från antagningsprinciper som kommunen har fastställt. Samtliga ansökningar som kommit inom utsatt tid behandlas utifrån dessa principer. Målet är att se till helheten och ta hänsyn till barnets behov av vård och fostran. Om antalet sökande är fler än antalet platser, blir barnen intagna i den ordning ansökningarna inlämnats.

 

Var får jag mera information?

Botnia 4h har en eftiskoordinator som koordinerar verksamheten och informerar om verksamheten. Eftisledarna på de olika verksamhetsplatser står till tjänst med information. Information finns på botnia.fs4h.fi/eftis/ och likaså kan förfrågningar riktas till Mona Ahlsved, mona.ahlsved@fs4h.fi eller tel. 044 - 255 1017.

 

Eftisansökan (pdf, 103kb)

 

Broschyr (pdf, 2.6 MB)