Datasekretess

 

 

På dessa sidor finns samlat allmän information om EU dataskyddsförordningen (GDPR) samt material som uppkommit i samband med Kronoby kommuns arbete med förberedelser inför den nya förordningen.  Säkerhetsarbetet kommer att vara en fortlöpande process varmed principerna och anvisningarna kommer att kontinuerligt uppdateras.

 

Inför den nya EU dataskyddsförordningen har det gjorts nulägesanalyser av samtliga sektorer. Informationstillfällen och har hållits och på avdelningsmöten har kommunens register och rutiner dokumenterats och uppdaterats. Även sektorernas helhetsarkitekturer har blivit dokumenterade i samband med detta arbete och ett internt styrdokument har uppgjorts.

 

Kontaktuppgifter angående dataskyddet (och den nya dataskyddsförordningen) i Kronoby kommun:

 

ICT-ansvarig, Thomas Hongell

Tel. 050 5480 880

 e-post: thomas.hongell@kronoby.fi