Kronoby gymnasium sett utifrån.

Kronoby gymnasium

  Adress Tel. Rektor
Kronoby gymnasium Idrottsvägen 2 044 2942 394 Viola Storbacka
  68500 Kronoby 050 4210 479 Lärarrum
    040 7142 183  

 

 

Den tuffa skolan med det varma hjärtat

 

Kronoby gymnasium grundades 1974.

Vi är ett tryggt gymnasium på landsbygden där alla syns och kommer till sin rätt. Lärarna är engagerade och bryr sig om. Vi har en fin gemenskap bland våra studerande. Samtidigt ger vårt studieupplägg möjligheter till många impulser utifrån.

Gymnasiet lockar många studerande utanför kommunens gränser. Utöver Kronoby har vi studerande från de närliggande kommunerna och även längre ifrån.

 

Vår värdegrund: I vårt gymnasium

 • ser vi varandra och kan tryggt vara oss själva
 •  lyssnar vi på varandra och har en öppen dialog
 •  utvecklar vi vår lust att lära och växer som människor
 •  tar vi ansvar för vår inlärning och studiemiljö
 •  är vi öppna för omvärlden och visar respekt

 

Det som gör oss unika:

 •  FLYGLINJEN ordnar studiebesök, exkursioner, övningar i flygsimulator samt teori och praktiska flygövningar inför certifikat för ultralätta flygplan. Dessutom ordnas en öppen kurs i fallskärmshoppning.
 •  JAKT- OCH NATURLINJEN gör under läsåret gemensamma jakt- och fisketurer, vilttriangelräkning m.m. Höjdpunkten är en resa till Tärnaby under hösten. I programmet ingår även naturvandringar.
 •  MUSIKVERKSAMHETEN är livlig. Du som är musikintresserad har möjlighet att delta i olika projekt under gymnasietiden.
 •  INTRESSEPERIODER kan ordnas inom musik, fysio (uteliv och teambildning) eller praktisk formgivning.
 •  PROJEKTRESOR ordnas t.ex. inom språk, projekt förintelsen (Polen) och biståndsprojekt (Senegal)
 •  TRÄNING kan du som studerande utföra genom att fritt få använda idrottshallens styrkesal och delta i ledda morgonträningar

 

Bekanta dig närmare med Kronoby gymnasium via skolans egna hemsidor.

Elever skrattar och klappar i händerna.