Coronasituationen i nejden

 

5.11.2021

 

Coronasituationen är fortsatt allvarlig i nejden och vi uppmanar alla till försiktighet särskilt i sammanhang där man träffar fler människor. Kronoby följer nationella och regionala riktlinjer. 

Centralskolan har elever som testat positivt för corona och ett relativt stort antal elever är i karantän. För de eleverna ordnas distansundervisning och de har också möjlighet att beställa skolmat hem. För att hindra vidare smittspridning är det väldigt viktigt att man följer karantänsbestämmelserna under den tiden karantänen varar. Hobbies är också på paus i Centralskolan tillsvidare. Övriga skolor har en lugn situation och kan fortsätta med närundervisning och övrig verksamhet på samma sätt som nu. 

Fritidsverksamhet för barn och vuxna kan fortsätta tillsvidare, men det är viktigt att liksom tidigare iaktta stor försiktighet, försöka hålla avstånden och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Eget ansvar och bedömning är här viktigt. Skulle en grupp ledd fritidsverksamhet för barn få in corona i gruppen är det viktig att då följa karantänsregler och kanske ta en liten paus i verksamheten.

 

MI-verksamheten för vuxna kan fortsätta som normalt, men vi uppmanar till yttersta försiktighet och vi skärper de försiktighetsåtgärder som funnits sedan tidigare. Dvs., hålla avstånd, ha god handhygien samt använda munskydd.

MI:s barngrupper i Kronoby tar paus, även individuell musik för barn under 12 år i Kronoby. Parkour tar paus i både Kronoby och Terjärv. Pausen börjar idag och pågår tillsvidare. Kansliet sänder sms till berörda kursdeltagare. Barngrupperna och individuell musik i Nedervetil och Terjärv kan fortsätta.