Lediga tomter

 

 

Kronoby kommun har lediga bostadstomter och företagstomter runt om i kommunen. Tomterna finns på detaljplaneområden och är i kommunens ägo.

 

Detaljplanerade områden finns i alla kommundelar. I Kronoby är de detaljplanerade områden Fiskarholmen, Wikmans, Tallåsen, Biskopsområdet och Påras bostadsområde. I Nedervetil Forskantsområde, Grovfurbacken, Måsabackavägen och Klockarbacka samt i Terjärv Messveka, Norra Terjärvvägen, Sandkulla, Lyttsbacka och Ringvägen.

 

 

Prislista

Tomt €/m2
Egnahemstomt 3,50
Område invid Påras skola 2,50
Fiskarholmen 4,50
Grovfurbacken 3,00
Södra Lyttsbacka 4,00
Radhustomt 4,80
Forskantsområde  
- tomterna i kvarter 59 och 60 5,50
- tomterna i kvarter 62 och 63 3,50
- tomterna i kvarter 57 4,00
   
Industritomt 3,00
Affärstomt
vid Flygfältsvägen tomt 1 kvarter 103
5,50

 

För att få reda på anslutningsavgifter till tomterna, ta kontakt med respektive bolag.

 

Närmare uppgifter, tomtkartor eller utpålning av tomt fås av Dan Stenlund tel. 0505624924 eller dan.stenlund@kronoby.fi

En färgglad skylt om lediga industritomter på en åker en dimmig höstdag.