Byggnadstillsyn

 

 

Byggnadstillsynens huvudsakliga uppgift är att behandla bygglovsansökningar samt att övervaka och ge råd om byggandet som sker inom kommunens gränser.

Till byggnadstillsynens uppgifter hör även att upprätthålla olika register med uppgifter om bygglov och byggnader, övervaka skötseln av den byggda miljön samt att övervaka olovligt byggande. Tyngdpunkten på övervakningen ligger på byggnaders säkerhet, välmående och trivsam miljö.

 

Vi hjälper gärna om du har frågor!

 

 

Byggnadsinspektör Hanna Sandstedt 040 5267 413
Fastighetssekreterare Simon Riska 040 7142 180
byggnadstillsyn@kronoby.fi ansökning av lov, beställning av syner mm.