Måltidstjänst med hemleverans

 

 

Måltidsservice kan erbjudas klienter som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte klarar av att tillreda sina måltider eller där näringsintaget är bristfälligt och behöver säkerställas.

 

Måltidsservicen kan beviljas för specialdieter i de fall klienten inte själv förmår säkra sitt näringsintag, eller där möjligheten att inta sin måltid vid matställen utanför hemmet inte finns.

 

En förutsättning är att klienten förstår eller med hjälp av handledning kan påbörja måltiden självmant när måltiden anländer till hemmet.

 

Viktigt är att utreda munhälsans status för att utesluta eventuell problematik som kan kopplas till tugg och sväljsvårigheter.

 

Behovet av måltidsservice ska vara fortgående och hemleverans ska omfatta minst tre (3) måltider per vecka.

 

Avgift för lunch till hemvårdens kunder inklusive transport: 9,50e

 

Avbeställda måltider (före kl. 9:00 samma dag) faktureras inte. Avbeställning görs till SVC tel. 040-668 4022 eller TVC 040-668 2828.

Beställning och fakturering sker via Österbottens välfärdsområde, kontaktperson Ellinor Engblom tfn. 050 3471 331 eller ellinor.engblom@ovph.fi.

 

 

Potatismos och köttbullar på tallrik.