Måltidsservice

 

Kriterier, målsättning och priser för måltidsservice

 

Kriterier för att erhålla måltidsservice:
- ålder: äldre person minst 75 år eller närståendevårdare i samma hushåll
- funktionsnedsättning (fysisk, psykisk, utvecklings-)
- sjukdom (bl.a. svåra fall av psykisk sjukdom, cancer eller diabetes)
- annat som försvårar hemmaboende
Övriga ansökningar avgörs från fall till fall. Vid oklara fall görs hembesök av förvaltningschefen.

 

Målsättningen med måltidsservice är att stödja framförallt äldre och funktionshindrade så att de kan bo hemma så självständigt och så länge som möjligt. Servicen innebär att måltider levereras hem till kunden. Måltidsservicen erbjuder kunderna välsmakande och näringsmässigt balanserade måltider. Kosten består av mat som är bekant och vid tillredningen beaktas matens struktur och kryddor. Kommunens måltidsservice ersätter högst 1-2 måltider/dag beroende på kundens beställning.
Behov av specialkost tillmötesgås i mån av möjlighet. Kunder med behov av specialkost betalar samma måltidspris som andra.

 

Måltidspris för kunder boende i eget hem:
Kommunen fakturerar kunderna 7,90 €/måltid i efterskott. Sallad och efterrätt ingår men bröd serveras endast med soppa, drycker ingår inte. Avbeställda måltider (före kl. 9:00 samma dag) faktureras inte. Avbeställning görs till SVC tel. 040-668 4022 eller TVC 040-668 2828.
Krigsveteraner erbjuds gratis mat som tidigare.

 

Beställning och fakturering sker via Kommungårdens info tel. 06 8343 000.

koettbullar