Barn & utbildning

 

Daghem och förskolor

 

I kommunen finns 8 daghem och 3 förskolor.

 

 

Skolor 

 

Kommunens grundläggande utbildning omfattar fyra skolor, av vilka tre i åk 1-6 och en i åk 7-9. Ådalens skola åk 7-9 och gymnasiet finns i Kronoby.

 

 

Bildningssektorn


Målsättningen för bildningssektorn:

Kvalitativ högstående småbarnspedagogik, undervisning, biblioteksservice och utbud på fri bildning. Fastigheterna för förskolor, daghem, skolorna och biblioteken fyller dagens normer.

 

Bildningsstrategi (pdf, 835 kb)

 

 

Bildningskansliet finns i den södra delen av Kommungården.


På kansliet arbetar bildningschef Ida Kronholm, chef för småbarnspedagogik och förskola Carina Ahlström, avdelningssekreterare Johanna Jakobsson, kanslist Karita Blomqvist, speciallärare Denice Hansson, skolpsykolog Sandra Björklund, utepedagog Sofia Nykvist och fritidskoordinator Hanna Aarnio.

 

Position

Namn

Telefon

Bildningschef

Ida Kronholm

040 6610 169

Chef för småbarnspedagogik och förskola

Carina Ahlström

050 3045 021

Avdelningssekreterare

Johanna Jakobsson

040 7142 158

Kanslist

Karita Blomqvist

040 7142 155

Skolpsykolog

Sandra Björklund

050 3135 458

Speciallärare

Denice Hansson

050 5149 333

Utepedagog

Sofia Nykvist

040 5645 961

Fritidskoordinator

Fax

Hanna Aarnio

040 8679 739

06 8352 442

E-post

fornamn.efternamn

@kronoby.fi