Tiotals människor startar på Krombirundan.

Kultur & fritid & turism


Om du är en av dem som uppskattar naturupplevelser, frisk luft, frihet, små utflykter och motion, ja då är Kronoby stället för dig.

 

De långa friluftslederna och belysta spåren inbjuder till goda motionsstunder under alla årstider.

Rinkar och konditionssalar finns i samtliga kommunområden.

 

Det finns många möjligheter till kanotturer och paddling utmed åar och sjöar på egen hand. Kronoby å är en högvattens å, vattennivån framför allt i forsarna är tillräcklig främst om våren. Det rika sjösystemet i Terjärv och Nedervetil är också ypperlig för kanotturer.

 

För jakt- och fiskeintresserade erbjuder de stora skogarna, fälten och många vattendragen de allra bästa möjligheterna. I Stor-Seljes inplanteras varannan vecka regnbågsforell.

Inom kommunens gränser finns ett flertal simstränder, samtliga vid sötvatten. En del ligger vid sjöar, andra vid åar eller mindre vattendrag.

 

I Kronoby kommun finns ett stort antal aktiva föreningar som berikar livet på orten. De olika föreningarna uppehåller verksamhet på många olika områden bl.a. inom idrott och kultur, för både unga och gamla.

 

Musik är en viktig del av invånarnas vardag. I byarna ljuder allt från körsång och klassisk spelmansmusik till rivig rock. Historiens vingslag kan upplevas på något av de flertaliga museiområdena.

 

Fritidskoordinator Hanna Aarnio

E-post: hanna.aarnio@kronoby.fi

Telefon: 040 8679 739 

Fritidskoordinatorn Hanna Aarnio delar ut Må bra-broschyrer.