Kontaktuppgifter

 

 

Kronoby kommuns telefonnummer

 

Info (06) 8343 000 kl. 9 - 11.30 & 12.30 - 15.30 (mån - to), kl. 9 - 11.30 (fre)

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

 

 

 

ALLMÄN FÖRVALTNING
Kommundirektör Malin Brännkärr 040 5347 727
Förvaltningschef Susanne Nyberg 050 3128 420
Ekonomi- och personalchef Linda Manns 040 5039 316
Bokförare Anna-Maria Forss 040 7142 154
Informatör Pia Byskata 040 7142 153
Kanslist Monica Holmbäck 040 7142 163
Avdelningssekreterare Amanda Björklund 040 7142 152
ICT-ansvarig Thomas Hongell 050 5480 880
Lönesekreterare Gerd Häggblom-Skuthälla 040 4822 907
Sakkunnig utredare Matilda Björklund 040 531 9359
Sysselsättningsansvarig Inger Bjon 040 7142 151
Flykting- socialhandledare   040 1534 647
Nedervetil infopunkt   040 7142 178
Terjärv infopunkt  

0400 980 111


LANDSBYGDSKANSLIET
Landsbygdssekreterare Sanna Särs 044 7557 686 (må-to)

BILDNINGSKANSLIET
Bildningschef Ida Kronholm 040 6610 169
Chef för småbarnspedagogik och förskola Carina Ahlström 050 3045 021
Avdelningssekreterare Johanna Jakobsson 040 7142 158
Kanslist Karita Blomqvist 040 7142 155
Speciallärare Denice Hansson 050 5149 333
Skolkurator Sonja Enkvist-Nyman 050 3030 529
Utepedagog Sofia Nykvist 040 5645 961
Skolpsykolog Sandra Björklund 050 3135 458

FRITIDSBYRÅN
Fritidskoordinator Hanna Aarnio 040 8679 739
Motionsinspiratör Frida Åkerlund 040 5878 199 (må-on)

BYGGNADSTILLSYNSBYRÅN
Byggnadsinspektör Hanna Sandstedt 040 5267 413
Fastighetssekreterare Simon Riska 040 7142 180

MILJÖKANSLIET
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård 050 3435 808

TEKNISKA VERKET
Teknisk chef Patricia Svarvar 040 7142 187
Fastighetsansvarig Stefan Fagernäs 040 1385 653
Områdesansvarig Kimmo Bodbacka 050 5669 819
Avdelningssekreterare Carita Hellström 040 7142 161
Gårdskarl, Kronoby/jour   040 3547 027
Gårdskarl, Terjärv/jour   040 3546 438
Planläggare Dan Stenlund 050 5624 924
Arbetsledare Patrik Kultalahti 0500 162 007
Krokfors verkstad Örjan Brännkärr 040 6621 231
Kommungårdens gårdskarl Jonas Grankulla 050 5149 340
Teknisk disponent Jukka Aarnio 040 5410 210

 

IDROTTSHALLEN
under öppethållningstiderna 040 627 9367

KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP
Ekonomiansvarig Carola Stolpe-Fagernäs 040 7142 164
Driftschef Mikael Viklöv 050 3845 475

BIBLIOTEKEN
Kronoby huvudbibliotek Utlåning 040 7142 175
Bibliotekschef Katarina Kronlund 040 7142 172
Nedervetil bibliotek   040 7142 178
Terjärv bibliotek   0400 980 111

 

SKOLORNA
Centralskolan
Rektor Mats-Erik Käld 040 1590 691
Lärarrum   040 7142 171
Speciallärare   040 7504 729

Nedervetil skola
Rektor Ann Hanhikoski 040 7142 177
Lärarrum   050 3786 059
Lilla Klassen   040 5372 631
Speciallärare   040 1250 593
Vaktmästare   050 5294 685

Terjärv skola
Rektor Camilla Vesala 040 7142 182
Lärarrum   040 1968 700
Ådalens skola (årskurs 7-9)
Rektor Sofia Renlund 040 3591 896
Kanslist   040 7142 167
Lärarrum   050 5055 778
Lärarrum   040 7142 168
Studiehandledare   050 5055 772
Vaktmästare   050 5149 343

Gymnasiet
Rektor Viola Storbacka 044 2942 394
Lärarrum   040 7142 183
Studiehandledare   050 4210 471
Lärarkåren   050 4210 479

Eftermiddagsverksamhet
  Mona Ahlsved 044 2551 017
Kronoby Maria Viklöv 044 2551 039
Nedervetil Leila Hongell 044 2551 037
Terjärv Katrin Ravald 044 2551 038

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA
Kronoby Ledare Magdalena Vattuaho 050 9130 854
Nedervetil Ledare Yvonne Rönnqvist 050 9130 853
Terjärv Ledare Susanne Högkvist 050 9130 859
  Pedagogisk ledare Erica Nygård 040 6415 986

Kvarnbo
Strandskatan 040 7142 166
Strömstaren 040 7142 170
Silvertärnan 040 7142 176
Sångsvanen - Laulujoutsen 040 7142 181

 

Slottebo
Saga   040 7142 188  
  Förskola 040 7142 194 040 7142 196
Lilla My
Lilla My 040 3593 283

Solrosen
Lilla Björnen   040 7142 199
Hoppetossan   040 7142 201
Villekulla   040 7142 198
Hannalund   040 7142 202
Ollisbo   040 7142 203
Vitsippan Förskola 040 7142 204

Jeussen
Daghem 040 7142 197

Näckrosen
Dagsländan 040 7142 206
Trollsländan 040 7142 205
Strandfyren-Rantamajakka 040 7142 209

Sjöglimten
Daggkåpan Förskola 040 7142 208
Liljan   040 7142 207

Småbo
Daghem 040 7142 210


MEDBORGARINSTITUTET
Rektor Tom Hansén 050 5507 722
Tf. kurssekreterare Kaj Lindh 040 6601 656
Lönesekreterare Sara Hagnäs 040 3591 145
Musiklärare Tobias Elfving 040 6671 200


SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

 

Österbottens välfärdsområde 06 218 9000

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

 

Karleby Stad   8289 111

 

Räddningsverket Malin Åminne 040 8065 301