Förskoleundervisning

 

 

Varje barn har rätt till god undervisning. God förskoleundervisning kännetecknas av uppmuntrande respons och rättvist bemötande. Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig och sina tankar, hantera känslor och konflikter samt pröva och lära sig nya saker.
Förskoleundervisningen ska stöda barnets förmåga att förstå värderingar, tillägn sig hälsosamma levnadsvanor samt utveckla sina emotionella färdigheter och sitt sinne för estetik.
Barnen har rätt att lära sig genom lek och att glädja sig över sitt lärande. Barnets tidigare upplevelser och kunskaper utgör en del av barnets lärstig.
Förskolans verksamhet utgår från Förskolans läroplan i Kronoby kommun.

 

Förskoleundervisningen är obligatorisk från 1.8.2015. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 20h/vecka och enligt skolans arbetsordning. De dagliga verksamhetstiderna kan variera i de olika grupperna.
De barn vilka har förlängd läroplikt och de barn som börjar sin skolgång ett år senare än det föreskrivna, har rätt till förskoleundervisning även under året då läroplikten inträder.

 

Kompletterande småbarnspedagogik ordnas på samma ställe för de barn som behöver det. Barnen i Söderby - Jeussen området kan även välja Jeussen daghem. Barnen i Småbönders området kan även välja Småbo daghem. Skjuts ordnas mellan förskolan och Jeussen daghem / Småbo daghem.
Ansökan om kompletterande småbarnspedagogik görs med elektronisk blankett.

 

Förskolorna följer principerna för skolskjutsarna.

 

Foto: Barns handavtryck målade på fönster.