Uppsökande ungdomsarbete

 

Vårt arbetsfält är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre och du hittar oss vid
Musikcafé After Eight, Storgatan 6, Jakobstad.

 

 

Du

 • är 15-29 år
 • har slutfört grundskolan men är utan studieplats
 • har avbrutit dina studier
 • söker meningsfulla aktiviteter
 • är intresserad av studier, arbete eller arbetspraktik
 • vet inte vad du vill göra
 • känner någon annan i behov av vägledning

Vi

 • träffas över en kopp kaffe
 • pratar om det som intresserar dig
 • ser på olika möjligheter och gör upp konkreta mål
 • vägleder till olika tjänster och myndigheter
 • ger dig praktiska verktyg för att klara av vardagen
 • tror att det är enklare att tillsammans söka svaren

 

Läs mera på uppsökande ungdomsarbete egna hemsidor.

 

ung