Företagare i Kronoby - Välkomna på infotillfälle!

 

13.2.2023

 

 

Kom och lyssna på vad som är på gång på projekfronten i Österbotten de kommande åren, hur vi säkerställer arbetskraftsbehovet i regionen samt vilka upphandlings- och industritomtpolicyn Kronoby kommun har. På plats finns representanter från Kronoby Företagare, Kronoby kommun samt Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. 

 

Program 21.2.2023, kl.16.30-20.00, Kronoby Kommungård

 

Programvärd: Evalis Sundkvist, Kronoby Företagare.

 

16:30–16:50   Kaffeservering

16:50–16:55   Öppning av evenemanget - Tf. kommundirektör Marcus Henricson, Kronoby kommun

16:55–17:00   Inledningsord - Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby kommun

17:00–18:15   Stora och medelstora projekt i Österbotten 2023–2030 Företagsrådgivare Kari Myllymäki, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Teman som behandlas:

Vilka investeringar görs i regionen och inom vilken tidsram?

Hur ser personalbehovet ut?

Vilka investeringar krävs av företagare i regionen?

18:15–18:30   Diskussion

18:30–18:45     Paus. Under pausen utlottas två stycken entimmes långa flygturer med Airbus 320- flygsimulator vid Karleby-Jakobstad flygplats, Kronoby företagare

18:45–19:15   Hur säkerställer vi en tillräcklig arbetskraft i regionen? Jarl Sundqvist, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Teman som behandlas: Vilken är företagarnas roll?  Vilken är kommunens roll? Vilken är Concordias roll?

19:15–19:30   Diskussion

19:30–20:00   Avslutning: Kommunens industritomtspolicy och upphandlingspolicy. Tf. kommundirektör Marcus Henricson, Kronoby kommun

 

Förhandsanmälan via denna länk senast 17.2!

 

Varmt välkomna med!

Foeretagarinfo kronoby