Integrationsporten

 

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har öppnat infopunkten Integrationsporten. ”Porten” finns i integrationsenhetens utrymmen med ingång från Alholmsgatan.

 

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.

 

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

 

Mer information om Integrationsporten kan du läsa på integrationsportens hemsida.