Integrationsporten

 

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har öppnat infopunkten Integrationsporten. ”Porten” finns i integrationsenhetens utrymmen med ingång från Alholmsgatan.

 

Integrationsporten betjänar även vid Kvarnen i Kronoby (Torgarevägen 4) följande tisdagar kl. 13 - 16: 26.9, 24.10, 21.11 och 12.12.

 

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.

 

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

 

Mer information om Integrationsporten kan du läsa på integrationsportens hemsida.