Läroplaner och strategier

 

 

 

Bildningsstrategi (pdf, 835 kb)

 

Digital lärstig (Förskola till åk 9) (pdf, 207 kb)

 

Digital lärsig (Förskola till åk 9 - Padlet version)

 

Kulturlärstig (pdf, 2.6 Mb)

 

Plan och modell för rusmedelsförebyggande arbete

 

Regionens hållbarhetsstrategi för skola och utbildning - Gröna stigen och gröna färden

 

 

 

 

 

 

Småbarnspedagogik och förskola

 

Plan för småbarnspedagogik (pdf, 2.9 Mb)

 

Läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning (pdf, 1.8 Mb)

 

Läroplan för förskola (pdf, 2 MB)

 

IKT-strategi (pdf, 1.2 Mb)

 

Handlingsplan mot våld, mobbning och trakasserier (pdf, 266 kb)

 

Plan för jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogik och förskola (pdf, 200 kb)

 

 

 

 

Grundläggande utbildning

 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

 

IKT-strategi (pdf, 1.2 Mb)

 

Läroplan för den grundläggande utbildningen (uppdaterad 2021) (pdf, 10 Mb)

 

Handlingsplan vid skolfrånvaro (pdf, 14 Mb)

 

Diskussionsunderlag för diskussion med elev (pdf, 1,2 Mb)

 

Diskussionsunderlag för diskussion med vårdnadshavare (pdf, 888 kb)

 

Kronoby kommuns gemensamma elevvårdsplan (pdf, 1.3 Mb)

 

Läroplan för förberedande undervisning (pdf, 1.8Mb)

 

Årsplan för utomhuspedagogik i Kronoby (pdf, 277 kb)

 

Handlingsplan mot våld, mobbning och trakasserier (pdf, 204 kb)

 

Elevhälsoplan (pdf, 252 kb)

 

Handlingsplan för särskilt begåvade elever (pdf,  2.2 Mb)

 

Bedömning - vårdnadshavarens handbok (pdf, 804 kb)

 

Handledningsplan för elevhandledning (pdf, 464 kb)

 

 

 

 

Gymnasium

 

Läroplan för Kronoby gymnasium (pdf, 5.6Mb)

 

 

 

En hög med böcker och äpplen.