Planläggning och kartor

 

 

Med planläggning regleras områdesanvändningen och byggandet. Via planläggningen styrs bl.a. hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras i kommunen. Planläggningen indelas i tre officiella plannivåer; landskapsplan, generalplan och detaljplan.

 

Markanvändnings- och bygglagen styr kommunens planläggningsverksamhet. Vår målsättning är att tomter för boende och industriell verksamhet alltid finns att tillgå. Planerna skall revideras i den mån de föråldras och krav på ändringar aktualiseras.

karta