Vatten och avlopp

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Driftschef
Mikael Viklöv

050 3845 475

Serviceman Frej Björklund

Serviceman Sami Vertanen

050 3029 238
050 0561 113

Dejour

040 7142 165

Ekonomiansvarig
Carola Stolpe-Fagernäs

040 7142 164

Kansliet öppet
mån - tors kl. 8.00 – 15.45
kronobyva@kronoby.fi

Säbråvägen 2
68500 Kronoby

 

 

Oy Terjärv Vatten och Avlopp Ab

 

VD
Clas-Eirik Slotte

0400 580 095

Fakturering
Gun Gistö

06 8326 311

Serviceman
Jesper Furu

050 0190 091

 

 

Nedervetil Vattenandelslag

 

Kansliet (Nedervetil Bokföringsbyrå)

010 3205 550

 

 

Andelslaget Söderby Vatten

 

Fakturering och avgifter
Kenneth Björkfors


050 5648 813

Felanmälningar

050 5648 813
050 5843 610
050 5569 277

 

 

Brännkärr-Backända Vattenandelslag

 

Kontaktperson
(Marcus Lindgren)

040 8390 353

 

 

Rönnbacka Vattenandelslag

 

Kontaktperson
Erling Rönnbacka

06 8346 816

 

 

vattenkran