Bidrag

Bildnings- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn i två omgångar. En del av bidragen söks om på våren och resten kan man söka om på hösten.  

 

Bidragsansökanden ombes fylla i blanketterna komplett med handskriven underskrift i och skicka dem i pappersform till Kommungården/Fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby). En blankett som inte är komplett ifylld kan påverka negativt beslutet om bidragets storlek.

 

Fritidskoordinatorn svarar gärna på frågor vid behov om hur blanketterna skall fyllas i.

 

De föreningar som söker om verksamhetsbidrag kan istället för att skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan fylla i ett Föreningskick verktygsduk. Tanken är att styrelsen tillsammans fyller i verktygsduken där man skall på ett konkret sätt fundera på sin verksamhet från olika synvinklar.

 

Verktygsduken kan hämtas från Kommungården. Vid behov kan den skickas med posten.

 

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar beaktas ej.

 

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök

 

Understödsannonser i programblad och dylikt

Principer för utdelning av bidrag från idrottssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2020 har den 55 000 € att fördela i bidrag för motions- och idrottsverksamhet.

 

Anslaget inom idrottssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

 

Verksamhetsbidrag 25 000
Projektbidrag 5 000
Renoveringsbidrag 5 000
Kartbidrag (orienteringskartor) 3 000
Bidrag för anpassad motion 2 800
Bidrag för ledarutbildning 1 000
Bidrag för underhåll av skidspår 7 000
Uppvärmningsbidrag 4 000
Bidrag för bränsle till skidspår 500
Bidrag för underhåll av vandringsled 1 000
Specialbidrag för simhallsbesök 700

 

Principer för utdelning av bidrag från kultursektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2020 har den 16 000 € att fördela i bidrag för kulturell verksamhet. Det finns lika mycket pengar att dela ut i bidrag inom kultursektorn som år 2018.

 

Förslaget är att anslaget inom ungdomssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

 

2020:

Verksamhetsbidrag

10000

Projektbidrag

3000

Marknadsföringsbidrag

500

Kultur i skolan

2000

Kultur i vården

500

 

16000

Principer för utdelning av bidrag från ungdomssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2020 har den 20 000 € att fördela i bidrag för ungdomsverksamhet.

 

Anslaget inom ungdomssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

 

 2020:

Verksamhetsbidrag

7000

Projektbidrag

3000

Renoveringsbidrag

4000

Uppvärmningsbidrag

5000

Ordningsvaktsskoln. & ledarutb.

1000

 

20000

blankett