Bidrag

 

 

Sektionen för livskvalitet delar årligen ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn i två omgångar. En del av bidragen söks om på våren och resten kan man söka om på hösten.  

 

Fritidskoordinatorn svarar gärna på frågor vid behov om hur blanketterna skall fyllas i.

 

Närmare instruktioner om varje bidragsdel hittar du genom att klicka på den sektor vars bidrag du vill läsa mera information om.

Blanketterna hittar du via denna länk.

 

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar beaktas ej.

 

Understödsannonser i programblad och dylikt

 

 

Principer för utdelning av bidrag från idrottssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2022 har den 58 000 € att fördela i bidrag för motions- och idrottsverksamhet.

 

Verksamhetsbidrag 25 000
Projektbidrag 5 000
Renoveringsbidrag 5 000
Kartbidrag (orienteringskartor) 3 000
Bidrag för anpassad motion 2 800
Bidrag för ledarutbildning 1 000
Bidrag för underhåll av skidspår 9 000
Uppvärmningsbidrag 4 000
Bidrag för bränsle till skidspår 500
Bidrag för underhåll av vandringsled 2 000
Specialbidrag för simhallsbesök 700

 

Principer för utdelning av bidrag från kultursektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2022 har den 22 500 € att fördela i bidrag för kulturell verksamhet.

Verksamhetsbidrag

10 000

Projektbidrag

4 000

Renoveringsbidrag

4 000

Uppvärmningsbidrag

4 000

Ledarutbildning

500

 

22 500

 

Principer för utdelning av bidrag från ungdomssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2022 har den 16 500 € att fördela i bidrag för ungdomsverksamhet.

 

Verksamhetsbidrag

7 000

Projektbidrag

3 000

Renoveringsbidrag

3 000

Uppvärmningsbidrag

3 000

Ledarutbildning

500

 

16 500

 

Principer för utdelning av bidrag från välfärdssektorn

 

Enligt nämndens godkända budgetförslag för år 2022 delas ut 5000 € i bidrag för att stöda uthyrning av seniorbostäder i kommunen.

 

 

blankett