Bidrag

 

 

Sektionen för livskvalitet delar årligen ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn i två omgångar. En del av bidragen söks om på våren och resten kan man söka om på hösten.  

 

Bidrag delas inte ut till enskilda sektioner inom föreningar. Medlemmar/sektioner inom föreningen bör ta ett gemensamt beslut om vilka bidrag som de ansöker om.

 

Fritidskoordinatorn svarar gärna på frågor vid behov om hur blanketterna skall fyllas i.

 

Närmare instruktioner om varje bidragsdel hittar du genom att klicka på den sektor vars bidrag du vill läsa mera information om.

Blanketterna hittar du via denna länk.

 

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar beaktas ej.

 

Understödsannonser i programblad och dylikt (pdf, 58 kb).

 

 

Principer för utdelning av bidrag från idrottssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2024 har den 95 000 € att fördela i bidrag för motions- och idrottsverksamhet.

 

Verksamhetsbidrag 31 000
Projektbidrag 5 000
Renoveringsbidrag 5 000
Kartbidrag (orienteringskartor) 3 000
Bidrag för anpassad motion 2 800
Bidrag för ledarutbildning 2 500
Bidrag för underhåll av skidspår 21 300
Uppvärmningsbidrag 4 000
Bidrag för bränsle till skidspår 1 500
Bidrag för underhåll av vandringsled 3 000
Specialbidrag för simhallsbesök 900
Bidrag för större inköp 15 000
  95 000

 

Principer för utdelning av bidrag från kultursektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2024 har den 33 500 € att fördela i bidrag för kulturell verksamhet.

Verksamhetsbidrag

13 000

Projektbidrag

7 000

Renoveringsbidrag

8 000

Uppvärmningsbidrag

4 000

Ledarutbildning

500

Kultur i vården

1 000

 

33 500

 

Principer för utdelning av bidrag från ungdomssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2024 har den 29 500 € att fördela i bidrag för ungdomsverksamhet.

 

Verksamhetsbidrag

11 000

Projektbidrag

5 000

Renoveringsbidrag

5 000

Uppvärmningsbidrag

4 000

Ledarutbildning

500

Ungdomskvällar

4 000

 

29 500

 

Principer för utdelning av bidrag från välfärdssektorn

 

Enligt nämndens godkända budgetförslag för år 2024 delas ut 23 000 € i bidrag för välfärdsverksamhet.

 

Bidrag för uthyrning av seniorlägenheter 5 000
Bidrag för energioptimering 15 000
Hobbybidrag för barn 3 000
  23 000

 

blankett