Penkkilenkki-rundor

 

 

I Kronoby kommun finns tre stycken Penkkilenkki-rundor. Bänkarna är placerade med 100-500 meters avstånd från varandra så att personer med nedsatt funktionsförmåga kan vila med jämna mellanrum. Vid varje bänk finns en skylt med förslag på muskelkonditionsövningar som kan göras mot bänken. 

 

Varje bänk är klädd i ett konstverk målat av en lokal konstnär. Information om varje konstverk och konstnär finns även vid varje bänk.

 

Penkkilenkki-rundorna är ett resultat av ett projekt med hjälp av bidrag från Närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi vill genom projektet uppmuntra till mera rörelse utomhus samt att göra konst mera tillgängligt för alla.

 

 

Här under hittar du kartor på var bänkarna finns placerade i kommunen:

 

Karta med Kronoby-rundan (pdf, 1013 kb)

 

Karta med Nedervetil-rundan (pdf, 777 kb)

 

Karta med Terjärv-rundan (pdf, 693 kb)

En penkkilenkki-bänk målad i blåa, gula och röda ränder.