Näringsliv & arbete


Tack vare de företagsamma invånarna och goda förbindelserna utvecklas kommunens näringsliv ständigt.

Kronoby värnar om företagen i kommunen - oberoende av storleken - och vill främja företagande genom att gärna hjälpa till att söka fram en verksamhetsplats. Tack vare ypperliga förbindelser lämpar sig Kronoby för alla typer av företag.
Tillgången på industri- och handelstomter är god.


Lant- och skogsbruket är starkt i kommunen. Såväl unga som äldre brukar sina fäders jord med respekt och stolthet för att kunna producera ren mat i en ren miljö åt oss alla.


Vi välkomnar varmt alla företagare till kommunen.

Rani Plast stora fabrik

Rani Plast är kommunens största arbetsgivare.