Hej där, Soite söker nya familjevårdare!

 

24.1.2022

 

 

Vad är familjevård?

 

Som namnet säger är familjevård vård i en familj, dvs. boende i en hemlik miljö tillsammans med en familj som vill erbjuda någonstans att bo för en person som behöver det. Även om det kallas för vård innebär det också alldeles vanligt boende tillsammans med en kärnfamilj i familjens hem.

 

I ett sådant hem kan ett barn, en ung person eller en äldre som av en eller annan anledning inte kan bo i sitt eget hem bo. För barns och ungas del är det fråga om barnskyddsarbete, medan det för vuxna och äldre kan gälla en känsla av otrygghet vid ensamboende och ett behov av att bo tillsammans med andra. För äldre kan familjevård vara ett bra alternativ när det inte längre är bra och tryggt för den äldre att bo i sitt eget hem, men den äldre ännu klarar av många sysslor och inte har något större hjälpbehov.

 

 

Vad är en familjevårdare?

 

En familjevårdare är en person som låter någon som behöver trygghet och stöd bo hos sig. Familjen delar sin vardag med nykomlingen på samma sätt som inom den egna familjen. Den nya medlemmen i hushållet deltar i skeenden i hemmet och fungerar som en del av familjen, och delar glädje, sorg och gemensamma stunder. Att bli familjevårdare är alltid hela familjens gemensamma beslut, för saken berör alla medlemmarna. Även den som flyttar in i ett familjevårdarhem har möjlighet att känna efter ett tag om familjen passar dem och om familjen och den nyinflyttade fungerar ihop. Genom en bra och rik gemensam vardag får den nyinflyttade bo tryggt tillsammans med familjen och uppleva samhörighet i en gemensam vardag där var och en är en viktig del.

 

 

Är DU intresserad av familjevård och rollen som familjevårdare?

 

Det behövs fler familjevårdare! Skulle du vara redo att öppna din dörr och välkomna en ny familjemedlem i ditt hem och dela er vardag med dem?

 

Som familjevårdare får du arbeta i ditt eget hem och dela grundläggande vardagliga saker med din familj och familjevårdens klient. Att ta in en ny familjemedlem i hemmet för med sig en ny rikedom i vardagen och möjliggör lärorika upplevelser för såväl vuxna som barn.

 

 

Eller passar du bättre som ambulerande familjevårdare?

 

Känns det som att det inte är din grej att bjuda in en ny person att bo i ditt hem, men du vill ändå arbeta med familjevård? Kanske arbetet som ambulerande familjevårdare då vore något för dig!

 

Vi söker även ambulerande familjevårdare som besöker klienterna i deras hem och utför arbete i en hjälpbehövande persons eget hem. Ambulerande familjevårdare besöker enligt gemensamt avtalade tidtabeller bl.a. närståendevårdarfamiljer, där man tillbringar tid med klienten medan vårdaren uträttar ärenden eller behöver fritid. Klienten som vårdas framför från sin sida ofta en önskan om att hen inte skulle behöva lämna hemmet medan vårdaren uträttar ärenden eller är ledig, och där kommer familjevårdaren in i bilden.

 

Låter det här intressant? Kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan, så kan vi berätta mer!

 

Genom familjevårdarutbildningen får du konkret höra vad familjevård och en ambulerande familjevårdares arbete innebär. Att gå utbildningen förbinder dig inte att bli familjevårdare, utan ger möjlighet att få mer information om familjevård. Beslutet att bli familjevårdare och anpassningen till det sker under utbildningens gång.

 

Familjevårdararbetet utförs med den egna personligheten och läggningen, och alla familjevårdare är olika. Olikheter är en rikedom för såväl familjen som den vårdbehövande. Vi har alla något speciellt som kan sprida ljus och glädje till andra!

 

 

Om vi väckte ditt intresse, kontakta oss vid Soite!

 

Barnskyddets familjevård                      Familjevård för äldre

040 804 2247                                      040 806 5958

 

https://www.soite.fi/sv?page_id=lasten-ja-nuorten-perhehoito

https://www.soite.fi/sv?page_id=perhehoito