Räddningsverket

 

 

 

Österbottens räddningsverk

 

 

I Kronoby kommun finns 3 brandstationer:

 

Kronoby brandstation
Kronobyvägen 9
68500 KRONOBY
Stationsmästare Malin Åminne
malin.aminne@pelastustoimi.fi
Tel. 040 8065 301

 

Nedervetil brandstation
Murickvägen 8
68410 NEDERVETIL

 

Terjärv brandstation
Norra Terjärvvägen 15
68700 TERJÄRV

 

 

 

I nödsituationer ring alltid till 112

Du ska alltid ringa nödnumret i brådskande, verkliga nödsituationer som är livshotande eller hotar din egen eller någon annans hälsa eller egendom eller miljön samt när något sådant befaras. Ring nödnumret 112 t.ex. i följande situationer:

 

  • När du har råkat ut för en bilolycka eller blivit vittne till en sådan. 
  • När du upptäcker en eldsvåda. 
  • När du upptäcker ett inbrott.
  • När du vill meddela polisen om ett pågående brott. 
  • Om du är osäker på ifall det är en nödsituation eller inte är det alltid bättre att ringa nödnumret 112 än att låta bli.
Två nya rödgula brandbilar framför Kronoby kommungård.