Kostnadsfri motionsrådgivning till kommuninvånare

 

31.8.2021

 

Kronoby kommun har startat ett projekt med vilken man vill öka kännedom om hälsofördelar som fås genom fysisk aktivitet samt att få folk att röra på sig mera. Genom projektet erbjuds alla kommuninvånare och kommunanställda en möjlighet till kostnadsfri motionsrådgivning.

 

Annika Sjöberg-Snellman har anställts som motionsrådgivare och hon hjälper till med att komma igång med motionerandet. Motionsrådgivning kan till exempel vara tips på övningar och konditionsformer, skräddarsydda träningsprogram, konditionstestning samt att ha en kontaktperson och bollplank gällande motion.

 

Under projektets gång kommer även olika motionsgrupper att ordnas, som informeras om lite närmare.

 

Annika nås genom telefon eller e-post:

Annika Sjöberg-Snellman

040 5878 199

annika.sjoberg-snellman@kronoby.fi