Mat- och städservice

 

Kronoby kommun har avtal med SOL Palvelut Oy och Compass Group FS Finland Oy om städservice och med Compass Group FS Finland Oy om matservice.

 

Kontaktuppgiften till SOL Palvelut Oy:

Carita Silander, serviceförman, tfn. 040 1582 610
E-post: fornamn.efternamn@sol.fi

 

Kontaktuppgifterna till Compass Group FS Finland Oy:
alavetelinalue@temp.compass-group-fs.com
kruunupyynalue@temp.compass-group-fs.com
sandbacanalue@temp.compass-group-fs.com
teerijarvenalue@temp.compass-group-fs.com

 

pia.hulden@temp.compass-group-fs.com
johanna.widjeskog@temp.compass-group-fs.com