Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia

 

 

Concordia är ett kommunalägt bolag med cirka 10 anställda som arbetar för att binda samman näringslivet, de fem kommunerna och utvecklarorganisationer i Jakobstadsregionen. Concordias uppdrag är att säkerställa att regionen fortsätter vara attraktiv för företagsverksamhet, inflyttning och investeringar. Concordia erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning och -utvecklingstjänster och arbetar aktivt med regionutveckling, projektverksamhet, intressebevakning och regionmarknadsföring i nära samarbete med utvecklingsbolagets intressenter.

 

Concordia skapar förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och en attraktiv region som står sig i den nationella och internationella konkurrensen. Concordias projekt genererar utvecklingsmedel för hela regionen och skapar förutsättningar och en grogrund för en välmående, attraktiv och konkurrenskraftig region.

 

 

Skolgatan 25-27 C, 68600 Jakobstad
Tel: 010 239 7550
e-post: info@concordia.jakobstad.fi
hemsida: jakobstadsregionen.fi

direktlänk till företagssidan

 

 

concordia logo