Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

 

 

Concordia fungerar som en sammanlänkande kraft och katalysator i Jakobstadsregionens utveckling. Concordias uppdrag är att hitta nya möjligheter och ge en bra grogrund för utveckling och tillväxt. Tillsammans med ägarna, företagen, offentliga organisationer och andra intressenter skapar man förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och en attraktiv region, som står sig i den nationella och internationella konkurrensen.

 

Företagsutveckling och regionutveckling är bärande delar av Concordias uppdrag. Verksamheten består i huvudsak av företagsrådgivning och -utveckling samt förverkligande av strategiskt viktiga utvecklingshelheter enligt Jakobstadsregionens gemensamma strategiprogram. Concordia har en viktig koordinerande roll, då vi sammanför aktörer kring de gemensamma utvecklingsåtgärderna.

 

Concordia arbetar för att regionens målbild förverkligas och att man hittar de bärande utvecklingsidéerna för framtiden. Till uppdraget hör också intressebevakning och att synliggöra och marknadsföra Jakobstadsregionen i samarbete med övriga aktörer.

 

Skolgatan 25-27 C, 68600 Jakobstad
Tel: 010 239 7550
e-post: info@concordia.jakobstad.fi
hemsida: concordia.jakobstad.fi

concordialogo