Strategier och program

 

Barnskyddsplan; TID FÖR BARNET! (pdf, 1.5 Mb) samt åtgärdsdel (pdf, 139 kb)

Bildningsstrategi (pdf, 835 kb)

Byggnadsordning 2022 (pdf, 735 kb)

Etiska principer för anställda och förtroendevalda i Kronoby kommun (pdf, 345 kb)

Förvaltningsstadga (pdf, 1.2 Mb)

Informationsstrategi 2020 (pdf, 956 kb)

Jakobstadsregionens integrationsprogram 2022 - 2025 (pdf, 695 kb)

Jakobstadsregionens klimatstrategi (pdf, 3.5 Mb)

Kronoby kommuns plan för verkställande av Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030 (pdf, 909 kb)

Kronoby kommuns plan för klimatåtgärder 2023 (pdf, 502 kb)

Kronoby kommuns plan för verkställande av Jakobstadsregionens klimatstrategi 2024 (pdf, 1 Mb)

Program för jämställdhet och likabehandling 2020 (pdf, 428 kb)

Koncerndirektiv (pdf, 399 kb)

Personalenkät 2023 (pdf, 102 kb)

Personalenkät 2022 (pdf, 93 kb)

Personalenkät 2021 (pdf, 690 kb)

Personalenkät 2020 (pdf, 848 kb)

Personalstrategi (pdf, 879 kb)

Program för UUA-verksamhet  (pdf, 66 kb)

Principer för ägarstyrning i Kronoby kommun (pdf, 98 kb)

Strategi för rusmedelsförebyggande arbete (pdf, 687 kb)

Strategi 2030 (pdf, 1.2 Mb)

Ungdomsstrategi (pdf, 796 kb)

Upphandlingsdirektiv (pdf, 390 kb) 

Utvärdering av den kommunala serviceproduktionen genom enkät (pdf, 9.4 Mb)

Välfärdsplan 2023-2026 inklusive välfärdsberättelse 2020-2022 (pdf, 530 kb)

Välfärdsrapport 2022 (pdf, 553 kb)

Utvecklingsplan för vattentjänster 2014 (pdf, 311 kb)

Äldrestrategi (pdf, 851 kb)

 

 

Verksamhetsområden för vatten- och avloppstjänster 2017

(Godkänd i fullmäktige 22.5.2017):

Kronoby avloppsverksamhet 2017 (pdf, 2 Mb)
Kronoby vattenverksamhet norra delen 2017 (pdf, 2.3 Mb)
Kronoby vattenverksamhet södra delen 2017 (pdf, 2.3 Mb)
Nedervetil avloppsverksamhet 2017 (pdf, 1.9 Mb)
Nedervetil vattenverksamhet 2017 (pdf, 2.4 Mb)
Söderby vattenverksamhet (pdf, 1.7 Mb)
Terjärv avloppsverksamhet 2017 (pdf, 2 Mb)
Terjärv vattenverksamhet norra delen 2017 (pdf, 2.5 Mb)
Terjärv vattenverksamhet södra delen 2017 (pdf, 2 Mb)