Kronoby centrum fotograferad från flygplan.

Bygga, bo & miljö

 

I Kronoby kommun finns cirka 2 600 hushåll.
Detaljplanerade områden finns i alla kommundelar. I Kronoby är de detaljplanerade områden Fiskarholmen, Wikmans, Tallåsen, Biskopsområdet och Påras bostadsområde. I Nedervetil Forskantsområde, Måsabackavägen och Klockarbacka samt i Terjärv Messveka, Norra Terjärvvägen, Sandkulla, Lyttsbacka och Ringvägen.

 

Kronoby kommun bjuder på mångsidiga boendealternativ. Priserna på bostadstomterna hålls rimliga för att så många som möjligt ska ha en chans att bo i egnahemshus.


Hyresbostäder finns också i alla kommundelar. Fastighets Ab Kronoby Bostäder erbjuder hyresbostäder i Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Fastighets Ab Heimsjöliden erbjuder hyresbostäder i Terjärv.

 

Det är enkelt och smidigt att bygga i Kronoby. Byggnadstillsynen är en bra samarbetspartner och i kommunen finns kunskap under projektets alla skeden.

 

Inom miljövården strävar man till att upprätthålla en välmående miljö som utvecklas i en ekologiskt hållbar riktning. Skador på miljön kan förebyggas bl.a. genom lagstiftning och rådgivning.

 

 

Tekniska kansliet

Tekniska kansliet är beläget på den andra våningen av kommungårdens södra del.

 

Position Ansvarsområde Namn Tel.
Teknisk chef Tekniska nämnden, vägar,
vatten och avlopp
Patricia Svarvar 040 7142 187
Fastighetsansvarig   Stefan Fagernäs 040 1385 653
Områdesansvarig   Kimmo Bodbacka 050 5669 819
Planläggare Tomtfrågor, reservering och försäljning.
Planläggning, utpålning,
marktäktsärenden
Dan Stenlund 050 5624 924
Arbetsledare Vägunderhåll Patrik Kultalahti 050 0162 007
Avdelningssekreterare   Carita Hellström 040 7142 161
Teknisk disponent   Jukka Aarnio 040 5410 210

 

 

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

 

Tekniska och miljönämnden hittar du via denna länk.