Bidrag inom välfärdssektorn

 

Nämnden delar ut bidrag för att stöda organisationer och föreningar i välfärdsverksamhet.

 

Bidrag för uthyrning av seniorlägenheter kan sökas av organisationer som inom kommunen äger minst 10 hyresbostäder anpassade för seniorer. Bidraget kan inte sökas för lägenheter som hyrs ut för effektiverat serviceboende. Bidraget delas ut procentuellt enligt hur många seniorhyresbostäder organisationen hyr ut till seniorer (över 65 år). Bidraget kan sökas genom att fylla i en ansökningsblankett som hittas på kommunens hemsida. Bidraget kan ansökas om årligen för ett kalenderår åt gången. Ansökningstiden för bidraget år 2023 infaller 30.1–19.2.2023

 

Bidrag för energioptimering kan sökas av föreningar i kommunen för att renovera eller göra ändringar som gör att föreningshusen eller andra anläggningar blir mera energisnåla. Bidraget kan t.ex. sökas för installation och införskaffning av solpaneler, tilläggsisolering eller för byte till ledbelysning. Bidraget delas i regel inte ut till samma förening två år i rad. Ansökningstiden för bidraget är 30.1–19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023 eller då projektet slutförts.