Bidrag inom välfärdssektorn

 

 

Bidrag delas inte ut till enskilda sektioner inom föreningar. Medlemmar/sektioner inom föreningen bör ta ett gemensamt beslut om vilka bidrag som de ansöker om.

 

Bidrag för uthyrning av seniorlägenheter kan sökas av organisationer som inom kommunen äger minst 10 hyresbostäder anpassade för seniorer. Bidraget kan inte sökas för lägenheter som hyrs ut för effektiverat serviceboende. Bidraget delas ut procentuellt enligt hur många seniorhyresbostäder organisationen hyr ut till seniorer (över 65 år). Bidraget kan sökas genom att fylla i en ansökningsblankett som hittas på kommunens hemsida. Bidraget kan ansökas om årligen för ett kalenderår åt gången. Ansökningstiden för bidraget år 2024 infaller 31.1–18.2.2024.

 

Bidrag för energioptimering kan sökas av föreningar i kommunen för att renovera eller göra ändringar som gör att föreningshusen eller andra anläggningar blir mera energisnåla. Bidraget kan t.ex. sökas för installation och införskaffning av solpaneler, tilläggsisolering eller för byte till ledbelysning. Bidraget delas i regel inte ut till samma förening två år i rad. Ansökningstiden för bidraget är 31.1–18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet slutförts.

 

Hobbybidrag för barn kan sökas för barn och unga i ålder 0-17 som bor i kommunen. Bidraget kan sökas för ett eller flera barn i samma familj. Bidraget kan sökas för medlemsavgifter, årsavgifter eller för t.ex. införskaffning av utrustning som behövs i hobbyverksamheten. Storleken på bidrag som delas ut bedöms skilt från fall till fall och kan således variera enligt de behov som finns. Bidraget kan sökas av barnets vårdnadshavare, en professionell eller annan vuxen i barnets omgivning i samarbete med familjen (t.ex. släkting, lärare, tränare, ungdomsarbetare eller familjearbetare).

Kriteriet för att få bidrag är utmanande ekonomisk situation t.ex. på grund av arbetslöshet, sjukdom, ensamstående föräldrar eller andra förändringar i familjesituationen. Bidraget kan sökas kontinuerligt under år 2024 så länge medel finns. Ansökningarna behandlas anonymt. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.