Bidrag inom idrottssektorn

 

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022 samt verksamhetsplan och budget för år 2023. I ansökan bör framkomma två åtgärder som föreningen kommer att genomföra i alla lag/gruppen med barn och unga under 18 år för att motarbeta mobbning och användning av rusmedel samt en åtgärd som föreningen gör för att inkludera nyfinländare i sin verksamhet. Föreningen uppmuntras att kommunicera om tillställningar och evenemang på båda inhemska språken.

Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt aktiva deltagare, 40% enligt antal träningar/evenemang för varje grupp/lag och 20% enligt utbildade tränare.
Verksamhetsbidrag kan inte sökas för grupper som ingår i MI:s kursprogram,

Ansökningstiden är 30.1 - 19.2.2023.

 

Projektbidrag kan sökas för olika idrotts och hälsofrämjande projekt som utförs inom kommunen. Bidraget delas inte i regel ut till samma förening två år i rad. Bidraget delas inte ut för renovering eller nybygge.
Ansökningstiden är 30.1 - 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023 eller då projektet tar slut.

 

Renoveringsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar t.ex. för renovering av klubbhus. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år.
Ansökningstiden är 30.1 - 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023.

 

Kartbidrag kan sökas av aktiva föreningar som förbättrar eller gör nya orienteringskartor för områden inom kommunen. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 30.1 - 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023.

 

Bidrag för anpassad motion kan sökas för ordnade av idrotts- och motionsgrupper som är anpassade för en viss eller flera målgrupper som är i behov av anpassad idrott av någon orsak. Det är också möjligt att söka bidrag för kostnader som uppstår av extra ledare som gör att en person med behov för anpassning av något slag kan delta i grupp som inte är anpassat enligt personens behov. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 30.1 - 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023.

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva idrottsföreningar för skolning av egna aktiva tränare och ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2023.

 

Anslaget för underhåll av skidspår vid kommunens tre skidcentra har i regel fördelats lika mellan de tre kommunområdena. Bidraget har utbetalats utan ansökan till moderföreningarna IK Kronan, TUS och IK Myran. Av föreningarna förutsätts att bidraget i sin helhet går till upprätthållande av spåren.
I år fördelas anslaget enligt följande: IK Kronan 5000 €, IK Myran 5000 € och TUS 5000 €.

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2022 - 30.6.2023. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2023.

 

Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas av privatpersoner eller föreningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moderföreningarnas bidrag för underhåll av skidspår). Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Anhållan/redovisningen (inkl. kopior av kvitton på bränslekostnader) skall lämnas in senast 30.11.2023.

 

Bidrag för underhåll av vandringsleder kan sökas av privatpersoner eller föreningar för material- och bränslekostnader för upprätthållande arbete på någon vandringslederna i kommunen.
Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 30.1 – 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på material- och bränslekostnader) som skall lämnas in senast 30.11.2023.

 

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas av privatpersoner med en diagnos på en kronisk sjukdom. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. I ansökan skall finnas med kopia på Kela kortet och information om i vilken av nejdens tre simhallar man vill simma i. Bland alla sökande lottas ut 10 gångers kort för en totalsumma på max 700€. 10 gångers sim korten kan lösas ut från den simhall som man valt i ansökan. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 30.1 – 19.2.2023.

 

Bidrag för större inköp kan sökas av föreningar inför större inköp t.ex. av olika maskiner eller andra större investeringar. Bidraget delas inte ut för sportutrustning. Bidraget delas i regel inte ut till samma förening två år i rad. Ansökningstiden är 30.1–19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023 eller då projektet tar slut.