Bidrag inom kultursektorn

 

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022 samt verksamhetsplan och budget för år 2023. I ansökan bör framkomma två åtgärder som föreningen kommer att genomföra i alla grupper med barn och unga under 18 år för att motarbeta mobbning och användning av rusmedel samt en åtgärd som föreningen gör för att inkludera nyfinländare i sin verksamhet. Föreningen uppmuntras att kommunicera om evenemang och tillställningar på båda inhemska språken.

Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt antalet deltagare, 30% enligt antalet ordnade aktiviteter och 30% enligt publikens antal.
Verksamhetsbidrag kan inte sökas för grupper som ingår i MI:s kursprogram.
Ansökningstiden är 30.1 – 19.2.2023.

 

Projektbidrag kan sökas för ordnande av kulturprojekt i kommunen. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet. Bidrag delas inte ut för renovering eller nybygge.
Bidraget delas i regel inte ut till samma förening/person två år i rad.
Ansökningstiden är 30.1 – 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior på kvitton på kostnaderna) senast 30.11.2023 eller då projektet tar slut.

 

Renoveringsbidrag kan sökas av föreningar för renovering eller nybygge av klubbhus där olika form av kultur utövas regelbundet. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år. Ansökningstiden är 30.1 - 19.2.2023. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2023 eller då projektet tar slut.

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva kulturföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus där olika form av kulturprogram ordnas regelbundet. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2022 - 30.6.2023. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2023.

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva kulturföreningar för utbildning av egna ledare t.ex. för skolning av ordningsvakter. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2023.