Blanketter

 

 

 

 

Ansökningarna kan skickas med e-post till adressen ansokningar@kronoby.fi eller i  pappersform till Kommungården/Fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby).

 

De föreningar som söker om verksamhetsbidrag kan istället för att skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan fylla i ett Föreningskick verktygsduk. Tanken är att styrelsen tillsammans fyller i verktygsduken där man skall på ett konkret sätt fundera på sin verksamhet från olika synvinklar.

 

Verktygsduken kan hämtas från Kommungården. Vid behov kan den skickas med posten.

 

Vid frågor kontakta fritidskoordinatorn 040 8679 739.

 

 

Idrottssektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag (pdf, 466 kb) 31.1-18.2      
Projektbidrag (pdf, 995 kb) 31.1-18.2   Projektbidrag (pdf, 270 kb) 30.11
Renoveringsbidrag (pdf, 1000 kb) 31.1-18.2   Renoveringsbidrag (pdf, 389 kb) 30.11
Kartbidrag (pdf, 384kb) 31.1-18.2   Kartbidrag (pdf, 388 kb) 30.11
Ledarutbildning (pdf, 375kb) 1.10-31.10      
Uppvärmningsbidrag (pdf, 379 kb) 1.10-31.10      
      Bränsle till skidspår (pdf, 277kb) 30.11
Vandringsleder (pdf, 379kb) 31.1-18.2   Vandringsleder (pdf, 270 kb) 30.11
Simhallskostnader (pdf, 375kb) 31.1-18.2      
Bidrag för anpassad motion (pdf, 381kb) 31.1-18.2   Anpassad motion (pdf, 271 kb) 30.11
Bidrag för större inköp (pdf, 985 kb) 31.1-18.2   Större inköp (pdf, 270 kb) 30.11
         

Kultursektorn

       
Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag (pdf, 465 kb) 31.1-18.2      
Projektbidrag (pdf, 995 kb) 31.1-18.2   Projektbidrag (pdf, 270 kb) 30.11
Ledarutbildning (pdf, 375 kb) 1.10-31.10      
Renoveringsbidrag (pdf, 1000 kb) 31.1-18.2   Renoveringsbidrag (pdf, 389 kb) 30.11
Uppvärmningsbidrag (pdf, 379 kb) 1.10-31.10      
Kultur i vården (pdf, 984 kb) 31.1-18.2   Kultur i vården (pdf, 988 kb)  
         

Ungdomssektorn

     

 

 

 

Ansökan om
Ansökningstid   Redovisning av
Inlämnas senast
Verksamhetsbidrag (pdf, 465 kb) 31.1-18.2      
Projektbidrag (pdf, 996 kb) 31.1-18.2   Projektbidrag (pdf, 270 kb) 30.11
Renoveringsbidrag (pdf, 1000 kb) 31.1-18.2   Renoveringsbidrag (pdf, 389 kb) 30.11
Uppvärmningsbidrag (pdf, 379kb) 1.10-31.10      
Ledarutbildning (pdf, 375 kb) 1.10-31.10      
         

Välfärdssektorn

       
Ansökan om Ansökningstid   Redovisning av Inlämnas senast
Bidrag för seniorbostäder (pdf, 380 kb) 31.1-18.2      
Energibidrag (pdf, 995 kb) 31.1-18.2   Energibidrag (pdf, 270kb) 30.11
Hobbybidrag (pdf, 981 kb) kontinuerlig      

 

 

 

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök (pdf, 42 kb).

 

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt (pdf, 58 kb)

 

Enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016) registreras era uppgifter för behandling av ansökningen/redovisningen