Bidrag inom ungdomssektorn

 

 

Bidrag delas inte ut till enskilda sektioner inom föreningar. Medlemmar/sektioner inom föreningen bör ta ett gemensamt beslut om vilka bidrag som de ansöker om.

 

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter för ungdomar i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt verksamhetsplan och budget för år 2024. I ansökan bör framkomma två åtgärder som föreningen kommer att genomföra i alla grupper med barn och unga under 18 år för att motarbeta mobbning och användning av rusmedel samt en åtgärd som föreningen gör för att inkludera nyfinländare i sin verksamhet. Föreningen uppmuntras att kommunicera om evenemang och tillställningar på båda inhemska språken.

Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt antalet deltagare, 30% enligt antalet ordnade aktiviteter och 30% enligt publikens antal. Verksamhetsbidrag kan inte sökas för grupper som ingår i MI:s kursprogram.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024.

 

Projektbidrag kan sökas för ordnande av program och aktiviteter för ungdomar i kommunen. Bidraget delas inte i regel ut till samma förening två år i rad. Bidraget delas inte ut för renovering eller nybygge.  Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior på kvitton på alla kostnader) senast 30.11.2024 eller då projektet tar slut.

 

Renoveringsbidrag kan sökas av aktiva ungdomsföreningar t.ex. för renovering av föreningslokaler där program ordnas regelbundet för ungdomar. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024. Bidraget och erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024.

 

Uppvärmningsbidrag kan ansökas av aktiva ungdomsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna lokaler där verksamhet ordnas regelbundet för ungdomar. Ett krav för att kunna söka om uppvärmningsbidrag är att det under år 2024 skall ordnas minst 5 stycken ledda kvällar för ungdomarna i föreningshuset med en vuxen person på plats. Planerade kvällar med datum och program bör meddelas åt fritidskoordinatorn på förhand så att informationen kan delas ut via kommunens informationskanaler. Antalet deltagare bör meddelas till fritidskoordinatorn. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2023 - 30.6.2024. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2024.

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva ungdomsföreningar för utbildning av egna aktiva ledare t.ex. skolning för ordningsvakter. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2024.

 

Bidrag för ungdomskvällar delas ut 50 euro per kväll för ungdomskvällar (för ungdomar under 30 år) för totalt 4000 €. Minst en vuxen person bör finnas på plats under ungdomskvällarna och ingen alkohol får serveras under kvällen. Fritidskoordinatorn bör informeras om kvällarna på förhand så att reklam om kvällarna kan göras på ungdomsfullmäktiges Instagram-konto. Antal deltagare för varje kväll bör också meddelas till fritidskoordinatorn i efterhand.

Bidraget utbetalas två gånger i året (juni och december) automatiskt till de föreningar som ordnat ungdomskvällar och meddelat fritidskoordinatorn på förhand. Föreningar som söker både om bidrag för ungdomskvällar och uppvärmningsbidrag bör först genomföra sina fem ledda ungdomskvällar innan de kan ansöka om bidrag för ungdomskvällar.