Planläggningsöversikt

 

 

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunerna sammanställa en översikt som beskriver planläggningsärenden och frågor i anslutning till dessa i kommunen. I planläggningsöversikten, som uppgörs årligen, presenteras aktuella planläggningsfrågor i kommunen på olika nivåer. I denna redogörs kortfattat för vad som händer på regional nivå, generalplannivå och detaljplannivå.

 

 

Österbottens landskapsplan 2050

Förslag till plan till påseende under våren 2024.

 

 

Kronoby detaljplan

- Ändring av kv 170. Kronobyvägen 13. Planen klar för godkännande 2024.

 

- Kronoporten II-området. Ca 56 ha har planerats som T/kem område.

Förslag till plan sätts till påseende under sommaren eller hösten.

PDB Kronoporten II (pdf, 1.3 Mb)

 

- Ny detaljplan för 12 st egnahemstomter vid Västeråkern. PDB och utkast till plan har satts till påseende.

PDB Västeråkersleden (pdf, 2.7Mb)

Planbeskrivning, Västeråkersleden (pdf, 4.4Mb)

Västeråkersledens planutkast (pdf, 231kb)

 

 

Terjärv detaljplan

Område för ett nytt industriområde vid Kaustbyvägen. PDB och utkast till plan sätts till påseende under hösten 2024.

 

 

 

 

Vindkraftprojekt

 

Kvarnbacken vindkraft i Småbönders

Här planeras för 6–7 vindmöllor samt solenergi.

MKB-utredning och utkast till plan sätts till påseende under april-maj månad.

Kvarnbacken, Program för deltagande och bedömning  (pdf, 1.7 MB)

Kvarnbacken, delgeneralplan (pdf, 6.1 Mb)

Kvarnbacken, planutkast (pdf, 19 Mb)

Kvarnbacken, svar på utlåtanden (pdf, 290 kb)

Kvarnbacken, skuggeffektutredning (pdf, 2 Mb)

Kvarnbacken, klimathandavtryck (pdf, 1.1 Mb)

Kvarnbacken, bullerutredning (pdf, 1.4 Mb)

Kvarnbacken, placeringsplan av solkraftverk (pdf, 2 Mb)

 

 

 

Jolkka vindkraft i Nedervetil

Här planeras för 9 vindmöllor.

Jolkka, Plan för deltagande och bedömning (pdf, 3.7Mb)

 

 

Markjärv vindkraft i Terjärv

Planeras fär 6 (-15) vindmöllor.

Plan för deltagande och bedömning sätts till påseende under maj månad.

MKB-utredning uppgörs.

Utkast till plan sätts till påseende under hösten.

 

 

Lanjärv vindkraft mellan Kolam och Snåre

Planeringen har avbrutits.

 

 

 

Vägplaner

 

Vägplan för LV748

Underfart under RV 13 samt cykelväg från Murick längs Backändavägen. Kommunen har ingått planeringsavtal med NTM-centralen för sträckan. Planförslaget har varit till påseende under vintern. Skickas till vägmyndigheterna för fastställande under våren eller sommaren.

Karta underfart (pdf, 448 kb)

Översiktskarta (pdf, 3 Mb)

 

 

Omkörningsfiler planeras på RV8 mellan Boholmskorsningen - Karleby kommungräns

Planeringen har påbörjats av NTM-centralen under februari månad.

 

 

Preliminär översiktsplan för RV 8

Tvärkommunal cykelväg från Karleby via Kronoby till Edsevö. En preliminär översiktsplan har färdigställts. 

Överkommunal cykelväg Karleby-Kronoby-Edsevö (pdf, 1.7 Mb)

Översiktskarta Kronoby (pdf, 1 Mb)

 

 

 

En sammanfattning av ovannämnda planeringsarbeten finns till påseende vid kommungården i Kronoby, Tekniska avdelningen.