Kaavoituskatsaus

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntien tulee laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitusasioista. Vuosittain tehtävässä kaavoituskatsauksessa esitetään ajankohtaiset kaava-asiat. Tässä selostetaan lyhyesti mitä tapahtuu seudullisella tasolla, yleiskaavatasolla ja asemakaavatasolla.

 

 

Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Kaavaehdotus nähtäville kevään aikana.

 

 

Kruunupyyn asemakaava

- Muutos kv 170. Kruunupyyntie 13. Kaava valmiina hyväksyttäväksi 2024.

 

- Kruunuportti II-alue. Noin 56 ha on suunniteltu T/kemalueeksi.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesällä tai syksyllä.

OAS Kruunuportti II (pdf, 1.3 MB)

 

- Uusi asemakaava 12 kpl omakotitalotontteja Västeråkern-alueella. OAS ja kaavaluonnos on asetettu nähtäville.

OAS Länsipellonraitti (pdf, 2.7Mt)

Kaavaselostus, Länsipellonraitti (pdf, 4.4Mt)

Länsipellonraitti kaavaluonnos (pdf, 231kt)

 

 

Teerijärven asemakaava

Alue uudelle teollisuusalueelle Kaustisentien varressa. OAS ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2024.

 

 

 

Tuulivoimahankkeet

 

Kvarnbacken tuulivoimala, Småbönders.

Tänne suunnitellaan 6 tuulimyllyä sekä aurinkoenergiaa.

YVA-selvitys ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville huhti-toukokuun aikana.

Kvarnbackenin tuulivoimaosayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.7 MB)

Kvarnbacken, osayleiskaava (pdf, 6.1 Mb)

Kvarnbacken, kaavaluonnos (pdf, 19 Mb)

Kvarnbacken, OAS:n vastineet (pdf, 290 kb)

Kvarnbacken, selvitys varjostusvaikutuksista (vain ruotsiksi) (pdf, 2 Mb)

Kvarnbacken, ilmastovaikutus (vain ruotsiksi) (pdf, 1.1 Mb)

Kvarnbacken, melututkimus (vain ruotsiksi) (pdf, 1.4 Mb)

Kvarnbacken, aurinkovoimalan sijoitussuunnitelma (vain ruotsiksi) (pdf, 2 Mb)

 

 

Jolkka tuulivoimala, Alaveteli

Tänne suunnitellaan 9 tuulimyllyä.

Jolkka, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 3.7 Mt)

 

 

Markjärv tuulivoimala, Teerijärvi

Tänne suunnitellaan 6 (-15) tuulimyllyä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville toukokuussa.

YVA-selvitys tehdään.

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä.

 

 

Lanjärven tuulivoimala Kolamin ja Snåren välissä

Suunnittelu on keskeytetty.

 

 

 

Tiesuunnitelmat

 

Tiesuunnitelma MT748

Alikulku VT 13 alta sekä pyörätie Murikasta Backändantietä pitkin. Kunta on tehnyt suunnittelusopimuksen ELY-keskuksen kassa osuudesta. Kaavaehdotus on ollut talvella nähtävillä. Lähetetään tieviranomaisille vahvistettavaksi keväällä tai kesällä. 

Kartta alikäytävä (pdf, 448 kb)

Yleiskartta (pdf, 3 Mb)

 

Ohituskaistoja suunnitellaan VT 8 välille Boholmintien risteys - Kokkola

ELY-keskus on aloittanut suunnittelun helmikuussa.

 

Alustava yleissuunnitelma VT 8

Ylikunnallinen pyörätie Kokkolasta Kruunupyyn kautta Edsevöhön. Alustava yleissuunnitelma on valmistunut.

Ylikunnallinen pyörätie Kokkola-Kruunupyy-Edsevö (vain ruotsiksi, pdf, 1.7 Mb)

Yleiskartta Kruunupyy (pdf, 1 Mb)

 

 

Yhteenveto yllä mainituista suunnittelutöistä on nähtävillä Kruunupyyn Kunnantalolla, Tekninen osasto.