Drömtomter

I Kronoby har vi alltid plats för nya invånare. Våra förmånliga tomtområden erbjuder något för alla. Bygglov får man i allmänhet snabbt och behändigt. Bekanta dig här med våra fina tomter!

Läs mer

Pigga Pedister

På den här sidan har vi samlat all info om vad som är på gång gällande cykelprojektet Pigga Pedister.

Projektet riktar sig både till ovana och vana cyklister.

Välkommen med!

Läs mer

Säkerhet

Det globala säkerhetsläget har förändrats och kriget i Ukraina oroar många. Här hittar du anvisningar om säkerhet och beredskap samt anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina.

Läs mer

Infotillfälle för allmänheten gällande program för miljökonsekvensbedömning samt PDB för Jolkka vindkraftsprojekt ordnas tisdagen den 11 juni 2024 kl. 17-19 vid Gillestuga.

Läs mer

Arvo Metals Oy kommer att utföra malmletningsfältarbeten under sommaren 2024 i områdena Kaustby, Kronoby och Karleby på sina egna reserverings- och tillståndsområden samt i deras närhet.

Arvo Metals Oy ordnar en informationsträff i museisalen på Kaustby Folkmusikcentrum måndagen den 3 juni kl. 18.00.

Läs mer

Sisu Exploration Oy inleder prospekteringsarbeten i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, samt i nordöstra delen av Österbotten. Sisu letar efter litium.

Fältarbetet planeras inledas i början av juni och uppskattas pågå i 3 - 4 veckor.

Läs mer

Vi begär in anbud på solpaneler till Idrottshallen i Kronoby.

Sista dagen för inlämning av anbud är 7.6.2024 kl.12:00.

Läs mer

Följ oss på sociala medier

Hitta direkt