Kommunkortet - kommunens nyaste statistikuppgifter

 

 

Kommunkortet - en automatiserad lägesbild över Kronoby kommuns utveckling i ett paket, färdig sammanställd och visualiserad.

 

Kommunkortet är en tjänst där en robot dagligen söker, sammanställer och visualiserar relevant information om kommunen på sju temasidor. Kommunkortet är alltid uppdaterad och i det har man sammanställt de mest centrala variablerna för regionutveckling med följande teman:

 

  • befolkning
  • dragningskraft
  • sysselsättning
  • utbildning och välfärd
  • företagsverksamhet
  • regional och kommunal ekonomi

 

Kronoby Kommunkort
 
Kronoby Kommunkort med jämförelsekommuner

 

Kuntakortti