Flytta till Kronoby!

 

 

Kronoby kommun bjuder på mångsidiga boendealternativ. Priserna på bostadstomterna hålls rimliga för att så många som möjligt ska ha en chans att bo i egnahemshus.

 

Det är enkelt och smidigt att bygga i Kronoby. Byggnadstillsynen är en bra samarbetspartner och i kommunen finns kunskap under projektets alla skeden. I Kronoby kommun får man bygglov snabbt och behändigt.

 

Detaljplanerade områden finns i alla kommundelar. I Kronoby är de detaljplanerade områden Fiskarholmen, Wikmans, Tallåsen, Biskopsområdet och Påras bostadsområde. I Nedervetil Forskantsområde, Måsabackavägen och Klockarbacka samt i Terjärv Messveka, Norra Terjärvvägen, Sandkulla, Lyttsbacka och Ringvägen.

 

Bostadstomternas storlek varierar från 1 000 - 6 300 m², fritidstomterna är 1 300 - 2 300 m² och industritomterna 5 000 - 16 500 m².

 

 

Via denna länk kan du bekanta dig med alla tomter i kommunen.

 

Kartor över lediga tomter

 

 

Prislista

Tomt €/m2
Egnahemstomt 3,50
Område invid Påras skola 2,50
Fiskarholmen 4,50
Grovfurbacken 3,00
Södra Lyttsbacka 4,00
Radhustomt 4,80
Forskantsområde  
- tomterna i kvarter 59 och 60 5,50
- tomterna i kvarter 62 och 63 3,50
- tomterna i kvarter 57 4,00
   
Industritomt 3,00
Affärstomt
vid Flygfältsvägen tomt 1 kvarter 103
5,50

 

Läs mera om att bygga och bo i Kronoby via denna länk.

en byggnads ritningar samt penna och linjal.