Kuntalaisille tarjolla ilmaista liikuntaneuvontaa

 

31.8.2021

 

 

Kruunupyyn kunta on aloittanut hankkeen, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutteista sekä pyritään kannustamaan ihmisiä liikkumaan enemmän. Hankkeen kautta kaikilla kuntalaisilla ja kunnan henkilökunnalla on mahdollisuus ilmaiseen liikuntaneuvontaan.

 

Annika Sjöberg-Snellman on palkattu liikuntaneuvojaksi ja hän auttaa liikunnan aloittamisessa. Liikuntaneuvonta on muun muassa vinkkejä harjoituksista ja liikuntamuodoista, tilauksesta tehty harjoitusohjelma, kuntotestaus sekä yhteyshenkilö, jonka kanssa keskustella liikunnasta.

Hankkeen aikana järjestetään myös erilaisia kuntoryhmiä, joista kerrotaan enemmän myöhemmin.

 

Annikan tavoittaa puhelimitse tai s-postilla:

Annika Sjöberg-Snellman

040 5878 199

annika.sjoberg-snellman@kronoby.fi