Projekt PIA: Bekämpning av invasiva arter

 

 

 

Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby enas om att bekämpa invasiva växtarter

 

Projekt PIA, som pågår mellan åren 2022 och 2024, är en gemensam ansträngning från de fem kommunerna i Jakobstadsregionen. Målet är att utveckla en regional handlingsplan för bekämpning av invasiva växter. Invånarna uppmanas att delta i projektet för att säkerställa en hållbar och frisk miljö.

 

Delta i PIA projektets gallup genom att klicka på denna rad, den tar mindre än en minut! 

 

 

 

Varför bekämpa invasiva växter?

 

Blomsterlupin:

 • påverkar de lokala populationerna av dagfjärilar eftersom den inte duger för larverna och inte heller som föda för vuxna fjärilar.
 • deras pollen innehåller den giftiga alkaloiden lupanin, som kan ha negativa konsekvenser för humlornas reproduktion. 

 

Jättebalsamin:

 • har svaga rötter, som gör att jorden vid vattendragen kan erodera. Regnvatten kan skölja ner jorden i vattnet och hota fiskens lekplatser.

 

Invasiva växter utgör en potentiell risk för den naturliga balansen och mångfalden i våra ekosystem. För att bevara den biologiska mångfalden och främja en hälsosam miljö som gynnar både nuvarande och kommande generationer är det viktigt att ta itu med dessa växter även i den egna trädgården.

 

Målet är att aktivt minska risken för spridning och därigenom säkerställa en långsiktig hållbarhet för vårt ekologiska samhälle.

 

 

 

Bekämpningsmetoder: Enkla tips för invånarna

 

Delta i arbetet genom att påbörja bekämpning innan växten sätter frö!

 

 1. Identifiera den invasiva arten:

 

Blomsterlupin:

 • Är en hög växt med handliknande blad.
 • Dess blommor är kluster av små ärtliknande blommor i olika färger som lila, rosa, blå eller vita.
 • Du kan hitta den i gräsmarker och längs vägkanter.

 

Jättebalsamin:

 • Har stora gröna blad och upprätta stjälkar.
 • Blommorna är trattformade och kan vara rosa, lila eller vita.
 • Ett speciellt drag är dess frön som är inneslutna i små "explosiva" fröhus.
 • Den växer ofta i fuktiga miljöer nära vattendrag eller i skogar.

 

2. Utrusta dig med verktyg: för att bekämpa invasiva växter kan du behöva handskar, spade, trädgårdssax eller trimmer. Se till att verktygen är lämpliga för det arbete du ska utföra.

 

3. Ta hand om växtavfallet säkert: efter att du har klippt av växtdelarna, se till att du hanterar dem på ett säkert sätt. Samla ihop växtavfallet i plastpåsar och transportera det till en container för invasiva växter i din kommun. Töm påsarna så att frön inte kan spridas.

 

OBS! Av växtavfallet produceras biogas så kom ihåg att växtavfallet inte får innehålla jord. Plastpåsar får inte heller sättas i containern!

 

4. Upprepa processen vid behov: eftersom invasiva arter kan vara envisa kan det krävas flera omgångar av bekämpning för att hålla dem under kontroll. Fortsätt att övervaka området och agera snabbt om du märker ny tillväxt.

 

Genom att följa dessa instruktioner kan du bidra till att bekämpa spridningen av invasiva arter och skydda det lokala ekosystemet.

 

 

 

Så här bekämpar du invasiva arter:

 

Blomsterlupin

 • Metod 1: Vid en mindre förekomst kan du ta bort hela växten genom att klippa nära marken med trädgårdssax eller dra upp den med roten. Viktigt: Ta bort så mycket jord som möjligt från rötterna.
 • Metod 2: Trimma nära marken på stora områden, men ta bort blommor med frön för hand för att förhindra spridning.
 • Upprepning: Vid trimning som metod, följ upp flera gånger under sommaren.

 

Jättebalsamin

 • Metod 1: Plocka för hand med rot för enkel och effektiv bekämpning. Viktig: Ta bort så mycket jord som möjligt från rötterna.
 • Metod 2: Avlägsna hela växten eller bara blommorna genom att klippa med trädgårdssax eller bryta för hand.
 • Upprepning: Vid klippning av blommorna som metod, följ upp flera gånger under sommaren.

 

 

 

Var kan du göra skillnad?

 

Delta på solotalkoplatserna!

 

Vid Solotalkoplatserna hittar du information om hur du bekämpar de invasiva arterna. Växtavfall hämtas regelbundet upp av kommunen.

 

 

 

Insatser i städerna och kommunerna: Solotalko och avfallscontainrar

 

Kronoby

 

 • Containrar:

Meikerfastigheten i Kronoby, Torgarevägen 2

Gillestugan i Nedervetil, Gillestugvägen 28

Salthallen i Terjärv, Bredbackavägen 1

 

 • Solotalko:
  1. Gammelåvägen i Kronoby för bekämpning av blomsterlupin (google maps kartta)
  2. I Terjärv vid Heimsjöstranden längs stigen mellan stranden och Hembygdsgården för bekämpning av blomsterlupin (google maps karta)

 

 

Viktiga datum för avfallcontainrar

 • Start: Vecka 23 (3.6-7.6. 2024)
 • Slut: Vecka 35 (31.8.2024)                                                           
 • Avfall till: Jeppo Biogas

 

 

Projektledare för PIA i Kronoby i sommar är Nora Knippare. Hon står till tjänst i frågor som gäller bekämpning av invasiva växter från början av juni till slutet av augusti. Hon kan nås per telefon på nummer 040 4823457 eller via e-post nora.knippare@kronoby.fi eller invasiva.arter@kronoby.fi.  

 

Invånarnas deltagande är avgörande för att göra Projekt PIA framgångsrikt. Tillsammans kan vi skapa en friskare och mer hållbar miljö för oss själva och kommande generationer.

Lupin 4