Vieraslajien torjunta

 

 

 

PIA - Vieraslajien torjuntaan keskittynyt projekti auttaa lisäämään luonnon monimuotoisuutta Pietarsaaren seudulla  

 

 

Biologinen monimuotoisuus on tärkeää, jotta luonto selviää ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Lajiköyhät alueet ovat siten haavoittuvaisempia, koska niiltä puuttuu lajirikkaiden alueiden tarjoama suoja. Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja ja tekemällä alueista yksitoikkoisempia ja herkempiä muutoksille.   

 

PIA on kolmivuotinen projekti, jonka rahoittavat ELY-keskus ja Pietarsaaren seudun viisi kuntaa. Tavoitteena on kehittää haitallisten vieraskasvilajien hoitosuunnitelma, joka keskittyy ensisijaisesti jättipalsamin ja komealupiinin torjuntaan. Projekti on osa Pietarsaaren seudun ilmastotyötä.  

  
PIA:n projektinvetäjänä Kruunupyyssä vuonna 2023 toimii Annika Möller-Nilsson (annika.moller-nilsson@kronoby.fi), puh. 040 4823 457

 

Vanhalla Meikerin tontilla, Torgarentie 2, on kontti, johon kuntalaiset voivat tuoda keräämiään vieraslajeja.

Alavetelissä keräyspiste on Gillestuganilla ja Teerijärvellä Heimsjön kentällä.

Kerätyt kasvit viedään Jepualle, jossa niistä tehdään biokaasua.

 

 

 

Mitä tarkoitetaan vieraslajilla ja luonnon monimuotoisuudella? 

 

 

Haitalliset vieraslajit ovat lajeja, jotka uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.  

 

Mitä vieraslajit ovat?

 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet uuteen ympäristöön ihmisen mukana. Leviäminen voi tapahtua istutuksen myötä tai tahattomasti esimerkiksi kuljetusvälineiden mukana. Kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia, mutta esimerkiksi komealupiini Lupinus polyphyllus ja jättipalsami Impatiens glandulifera luokitellaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Ne leviävät tehokkaasti ja uhkaavat luontoamme syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja.  

 

Mitä on luonnon monimuotoisuus ja miksi siitä pitäisi välittää? 

 

Luonnon monimuotoisuuteen kuuluu lajien sisäinen sekä lajien ja lajiyhteisöjen välinen monimuotoisuus. Se lisää luonnon sietokykyä, ts. kykyä käsitellä muutosta ja toipua häiriöistä. Muutos on luonnollista, mutta haitalliset vieraslajit eivät kuulu luontoomme ja ne ovat vahvoja kilpailijoita alkuperäisiä lajejamme vastaan. Siksi meidän on torjuttava niitä yhdessä.

 

 

 

Soolotalkoot

 

Kunta on myös mukana Soolotalkoot-kampanjassa, johon jokainen kuntalainen voi osallistua.  Soolotalkoot järjestetään 22.5 – 31.8. Sähköpostiin vieraslajit@kronoby.fi voi mieluusti ilmoittaa, jos tietää paikan, jossa kasveja on. 

 

Kunta tulee asettamaan kylttejä sopiviin talkooalueisiin ja ennen kaikkea tiedotamme ja inspiroimme kaikkia torjumaan vieraslajeja joko omassa puutarhassa tai yleisillä paikoilla, joko yksin tai ryhmässä. Muista pyytää maanomistajalta lupaa torjuntaan yksityisalueella.

 

Soolotalkooalueet:

Teerijärvellä Heimsjökentän päässä polulla Heimsjön uimarannan ja Kotiseutumuseon välillä

 

Kruunupyyssä, Jokiuomantiellä vanhan jalkapallokentän luona

 

 

Lisätietoja aiheesta löytyy Soolotalkoot-sivuilta

 

 

Lupin 4