Information om försöket med tvåårig förskola

 

Kronoby kommun är vald till försökskommun för försöket med tvåårig förskola. Enligt 4 § i försökslagen hör alla barn födda år 2016 och 2017 som bor i försökskommunen till målgruppen.

 

De barn som hör till Terjärv område hör till försöksgruppen, som deltar i försöket på Sjöglimtens daghem. Alla andra barn bildar en kontrollgrupp, vilket betyder att de följer normal lagstiftning för småbarnspedagogik och förskola.

 

Både försöksgruppen och kontrollgruppen kommer att omfattas av en uppföljningsundersökning som gäller försöket (10 § i försökslagen). Uppföljningsundersökningarna görs i daghemmen för de barn som har småbarnspedagogik / tvåårig förskoleundervisning. För de barn som inte deltar i småbarnspedagogik, görs undersökningarna hemma enligt anvisningar som skickas hem per post.

På hösten i årskurs 1 görs den tredje utvärderingen av klassläraren.

 

Utbildningsstyrelsen administrerar ett försöksregister där bl.a. uppgifter om barnet, verksamhetsställen och om barnet hör till försöksgruppen eller kontrollgruppen ingår. Enligt 9 § i försökslagen kan vårdnadshavarna inte hindra att uppgifterna införs i registret.

 

 

 

Information

 • Försöket pågår från hösten 2021 – våren 2024
 • Alla barn födda 2016 och 2017 i Terjärv område hör till försöksgruppen
 • Alla barn födda 2016 och 2017 i Kronoby och Nedervetil område hör till kontrollgruppen
 • Sker på Sjöglimtens daghem, Liljan för 2016 födda, Daggkåpan för 2017 födda
 • 4 h/dag avgiftsfri förskola
 • Småbarnspedagogik utöver förskola enligt behov. Debiteras enligt Lagen om Klientavgifter
 • De barn som har längre väg än tre kilometer till förskolan är skjutsberättigade enligt Kronoby kommuns skolskjutsdirektiv (läs mera om skolskutsdirektiv via denna länk). OBS! Gäller enbart förskoletiden.
 • Elevvårdstjänster och tidiga stödåtgärder erbjuds
 • Syftet är jämlikhet i utbildning, kvalitet, övergångarna smidiga mellan småbarnspedagogik – förskola- nybörjarundervisning, utreda familjernas val, hur tvåårig förskola påverkar barnets utveckling och lärande, sociala färdigheter och självkänslan
 • Forskningsgrupp följer med och utvärderar försöket. Skyldighet att svara på enkäter
 • Alla barn i Terjärvområdet födda 2016 och 2017 hör till försöksgruppen båda förskoleåren oberoende om de deltar i försöket eller inte. Efter att försöksgruppen fastställts, går det inte att senare komma med i försöksgruppen. Senare inflyttade barn kan delta i barngruppen, utan att tillhöra försöksgruppen.
 • Vårdnadshavarna och barnen ska vara en aktiv del i utvecklingen och formandet av verksamheten i förskolan.

 

 

 Läroplan för tvåårig förskola (pdf, 1.8 Mb)

 

Mer information hittas på ministeriets hemsida via denna länk.

 

 

Foto: Barn som färgglägger med kritor