Information om skolskjuts

 

Enligt Kronoby kommuns förvaltningsstadga ska bildningsnämnden godkänna skolskjutsplaner och gränser för skolskjutsar. Skolskjutsarna genomförs i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och de direktiv som tidigare fastställts av bildningsnämnden.

 

Längst ner på denna sida hittas direktiv för skolskjutsar samt tidtabeller för buss och taxi.

 

OBS! Rutterna uppgörs på basis av de skjutsberättigades adresser.

 

 

Rätten till skolskjuts:

 

Rätt till skolskjuts har den som går i:

  • förskola eller i åk 1–2 och som har en skolväg som är minst 3 km lång
  • åk 3–9 och har en skolväg som är minst 5 km
  • gymnasiet och har en skolväg på minst 7 km.

  

För närvarande är följande vägsträckor definierade som trafikfarliga för elever i förskola och i åk 1–6 (om inget annat nämns):

  • att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
  • att färdas längs Åsbackavägen
  • att färdas längs Norra Terjärvvägen från riksväg 13 ända tills cykelvägen börjar vid Granöbyvägen
  • att färdas längs stamväg 63
  • att färdas längs Merjärvvägen och Flygfältsvägen fram till Såkavägen där cykelvägen börjar för förskoleelever samt elever i åk 1–4
  • att färdas längs Hästbackavägen för förskoleelever och åk 1–2, från korsningen vid Hästbackavägen och Bredbackavägen, där lättrafikleden tar slut, fram tills hastighetsbegränsningen sänks till 60 km/h.

 

De som under verksamhetsåret är berättigade till gratis skjuts har möjlighet att ladda ner en elektronisk läsårsbiljett via den nya skolskjutsappen Tickt.fi (se nedan). Den elektroniska biljetten bör kunna uppvisas på begäran. Missbruk av biljetten kan leda till att rätten att använda skjutsen fråntas eleven / den studerande.

 

 

Rätten till gratis förskoleskjuts gäller endast till och från förskolan.  Barnet har inte rätt till gratis skjuts om hen är i kompletterenade småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan.

Vill man använda skolskjutsen för att åka till kompisar, hobbyer mm. behöver man köpa och ladda ner en skild elektronisk skolskjutsbiljett via Tickt.fi (se nedan). Rätten till skolskjuts gäller bara mellan bostaden och (för)skolan.

 

 

 

 

Övrigt att notera

Gratis skolskjuts ordnas enbart till den skola, som eleven enligt bildningsnämndens beslut har antagits till. Vid eventuellt skolbyte bekostas skjutsen av elevens föräldrar.

 

Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens utslag om rätt till skjuts till två adresser har kommunen fattat beslut att följa utslaget:

(Förskole)elever och gymnasiestuderande har endast en adress i befolkningsregistret. Kommunen är enligt Högsta Förvaltningsdomstolen inte skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts p.g.a. de boendearrangemang ett barn berörs av som följd av föräldrarnas skilsmässa.

Beslutet betyder att skolskjutsen beviljas endast till den adress som finns i befolkningsregistret.

 

En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller skjutsningsbidrag.

Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret till slut i den skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för kostnaderna för skolresorna.

 

Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas rektor höras. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna.

 

Elever och studerande kan vid vissa stickvägar uppmanas att ta sig ut till närmaste större väg eller till en hållplats. För att en elev ska hämtas hemifrån bör avståndet till en busshållplats eller korsning vara minst två kilometer (2) för förskoleelever och för åk 1–6 samt minst tre kilometer (3 km) för åk 7–9. I gymnasiet är minimiavståndet 5 km.

 

Kommunen står inte för skjutskostnader för elever som är med i eftermiddagsverksamhet och/eller morgonverksamhet.

 

 

 

Biljetter och skolskjutsappen Tickt.fi

 

Kronoby kommun använder skolskjutsappen Tickt. Appen finns tillgänglig både för Android och iOS.

 

Skolskjutsbiljetter köps via hemsidan via denna länk och överförs till appen Tickt.fi genom att skanna en QR-kod. Nedan följer anvisningar:

 

1. Skapa ett konto via denna länk.

 

2. Logga in och klicka på "Ny biljettanvändare". Skolskjutsberättigades användarprofil och gratisbiljett skapas genom att ange elevens/studerandes egna nyckelkod som användarkod.


3. Eleverna/studerandena kan ladda ner appen Tickt.fi till sin smarttelefon via Google Play eller App Store.


4. De som inte är skolskjutsberättigade kan köpa biljetter genom att klicka på "Ny biljett" och betala i kassan.


5. Biljetten kan användas endera elektroniskt som QR-kod i appen eller genom att printa ut PDF-versionen. Båda alternativen hittas under elevens/studerandes namn i webb-versionen. För att överföra den elektroniska biljetten till appen, klicka på den gröna plus-ikonen i appen och skanna QR-koden i webbläsaren.

 

 

Vi rekommenderar appen för de som har möjlighet att använda den.

 

 

Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan andra än de som är skolskjutsberättigade åka med på alla rutter och på alla sträckor. Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett samt att det finns plats i bilen. Engångsbiljetter kostar för tillfället 2 €/resa (+ eventuell moms) om resan är under 12 km. Om resan är längre än 12 km kostar biljetten 4 €/resa (+ eventuell moms).

 

Vissa bussar kör normal linjetrafik och betjänar även andra än de som åker skolskjuts. Normalprissatt biljett kan då köpas direkt av chauffören.

 

OBS! TRAFIKANTEN ÄR INTE SKYLDIG ATT TA MED EN PASSAGERARE SOM INTE HAR GILTIG BILJETT!

 

 

Direktiv för ordnandet av skolskjutsar, gäller från och med 1.3.2022 (pdf, 753 kb)

 

 

 

Tidtabell

 

Tidtabeller för skolskjutsar 2023 - 2024  (uppdaterat 18.8.2023) (pdf, 868 kb)

 

Tidtabeller för skoltaxi 2023 - 2024 (uppdaterad 10.8.23) (pdf, 824 kb)