Anmälan till förskola

 

 

Förskoleundervisningen är obligatorisk från 1.8.2015. Lagen om grundläggande utbildning (1040/2014) har ändrats till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. (lag om grundläggande utbildning 26 a §)

 

Förskolebarnen anvisas i regel en förskoleplats i den närmaste förskolan, utgående från barnens hemadress.

 

Anmälan till förskolan sker 11.3–24.3.2024 via Wilma. Information och inloggningsuppgifter till Wilma sänds via e-post till vårdnadshavarna.

 

Kompletterande småbarnspedagogik ordnas i samband med förskolan. För barnen i Söderby - Jeussen området kan småbarnspedagogiken även ordnas i Jeussen daghem. För barnen i Småbönders område kan småbarnspedagogiken även ordnas i Småbo daghem. Ansökan om kompletterande småbarnspedagogik sker via denna länk.