Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen esiopetukseen

 

 

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 11.3–24.3.2024 Wilman kautta. Tietoja ja Wilman sisäänkirjautumisohjeet lähetetään s-postin kautta huoltajille.
Suomenkielistä esiopetusta toivovat hakevat itse paikkaa Kokkolasta tai Kaustiselta.

 

Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään esikoulun yhteydessä. Söderby - Jeussen alueen lapsille voidaan järjestää varhaiskasvatusta myös Jeussenin päiväkodissa. Småböndersin alueen lapsille voidaan järjestää varhaiskasvatusta myös Småbon päiväkodissa. Haku täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti tämän linkin kautta.