Esiopetus

 

Ruotsinkielinen esiopetus Kruunupyyssä

 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Hyvälle esikouluopetukselle on ominaista rohkaiseva palaute ja oikeudenmukainen kohtelu. Lapsille on annettava mahdollisuus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä tunteitaan ja konflikteja sekä kokeilla ja oppia uusia asioita.
Esikouluopetuksen tulee tukea lapsen kykyä ymmärtää arvoja, omaksua terveelliset elämäntavat sekä kehittää tunne-elämän valmiuksia ja estetiikan aisteja.
Lapsilla on oikeus oppia leikin kautta ja iloita oppimisestaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot muodostavat lapsen oppimista.

 

Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Esikoulu on maksuton. Esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa, koulun työjärjestyksen mukaisesti. Päivittäiset toiminta-ajat saattavat vaihdella eri ryhmissä.


Kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.
Varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille järjestetään varhaiskasvatusta  ennen ja esikoulun jälkeen samassa paikassa. Hakemus varhaiskasvatukseen on tehtävä sähköisellä lomakkeella.

 

Suomenkielistä esikouluopetusta haluaville osoitetaan esiopetuspaikka Kokkolassa tai Kaustisella.

 

Esikoulu noudattaa koulukuljetusperiaatteita.

 

Kuva: Lasten kädenjälkiä maalattuna ikkunaan.