Nuorisosektorin avustukset

 

 

Avustuksia ei jaeta yhdistyksen yksittäisille jaostoille. Yhdistyksen jäsenten/jaostojen tulee tehdä yhteinen päätös siitä, mitä avustuksia he hakevat.

 

 

Toiminta-avustusta voi hakea aktiiviset yhdistykset kunnassa, jotka järjestävät kulttuuriohjelmia ja aktiviteettejä kunnan nuorille. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemuksesta tulee ilmetä kaksi toimenpidettä, jotka seura toteuttaa kaikissa lasten ja alle 18-vuotiaiden ryhmissä kiusaamisen ja päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä yksi toimenpide, jonka yhdistys toteuttaa sisällyttääkseen uussuomalaisia toimintaansa. Seuraa kannustetaan tiedottamaan tapahtumistaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Avustus jaetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 40 % osallistujamäärän mukaisesti, 30 % järjestettyjen aktiviteettimäärän mukaisesti ja 30 % yleisömäärän mukaisesti. Kansalaisopiston kurssiohjelmaan sisältyvät ryhmät eivät voi hakea toiminta-avustusta.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024.

 

Hankeavustusta voi hakea ohjelmien ja aktiviteettien järjestämiseen kunnan nuorille. Avustusta ei pääsääntöisesti jaeta samalle yhdistykselle kahtena vuotena peräkkäin. Avustusta ei jaeta korjauksiin tai uudisrakentamiseen.  Kunta pyrkii avustamaan joka vuosi eri yhdistyksiä.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kustannusten kuittikopiot) viimeistään 30.11.2024 tai hankkeen päättyessä.

 

Aktiiviset nuorisoyhdistykset voivat hakea korjausavustusta esimerkiksi kerhotilojen korjaamiseen, jossa järjestetään säännöllisesti ohjelmaa nuorille. Kunta pyrkii tukemaan joka vuonna eri yhdistyksiä.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka on jätettävä viimeistään 30.11.2024.

 

Kunnassa toimivat aktiiviset nuorisoyhdistykset voivat hakea lämmitysavustusta yhdistyksen omien tilojen, jossa nuorille järjestetään säännöllisesti toimintaa, lämmityskustannuksiin. Vaatimuksena, jotta lämmitysavustusta voi hakea, on että vuonna 2024 on järjestettävä vähintään 5 johdettua iltaa nuorille kerhotalolla, jossa on aikuinen paikalla. Suunnitellut illat tulee päiväyksineen ja ohjelmineen ilmoittaa etukäteen vapaa-ajan koordinaattorille, jotta tietoa tapahtumasta voidaan jakaa kunnan tiedotuskanavissa. Osallistujien määrä tulee ilmoittaa vapaa-ajan koordinaattorille. Hakemukseen tulee liittää tilitys sekä sähkölaskut ajalta 1.7.2023- 30.6.2024. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 – 31.10.2024.

 

Aktiiviset nuorisoyhdistykset voivat hakea avustusta ohjaajakoulutukseen omien aktiivisten ohjaajien kouluttamiseen esim. järjestyksenvalvojakoulutus. Hakemukseen tulee liittää kuittikopiot kurssimaksuista ja tiedot kursseista.  Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 – 31.10.2024.

 

Avustusta nuorisoilloista jaetaan 50 euroa/nuorisoilta (alle 30-vuotiaille nuorille) enintään 4000 €. Vähintään yhden aikuisen on oltava paikalla nuorisoilloissa eikä alkoholia saa tarjota illan aikana. Vapaa-ajan koordinaattorille tulee ilmoittaa illoista etukäteen, jotta iltoja voidaan mainostaa nuorisovaltuuston Instagram-tilillä. Osallistujamäärä tulee myös ilmoittaa vapaa-ajan koordinaattorille jälkikäteen. Avustus jaetaan automaattisesti kahdesti vuodessa (kesäkuu ja joulukuu) niille yhdistyksille, jotka ovat järjestäneet nuorisoiltoja ja ovat niistä ilmoittaneet etukäteen vapaa-ajan koordinaattorille.  Yhdistysten, jotka hakevat sekä avustusta nuorisoiltoihin että lämmitysavustusta, tulee ensin järjestää viisi ohjattua nuorisoiltaa ennen kuin ne voivat hakea avustusta nuorisoiltoja varten.