Kulttuurisektorin avustukset

 

 

Avustuksia ei jaeta yhdistyksen yksittäisille jaostoille. Yhdistyksen jäsenten/jaostojen tulee tehdä yhteinen päätös siitä, mitä avustuksia he hakevat.

 

 

Toiminta-avustusta voi hakea kunnassa toimiva aktiivinen yhdistys, joka järjestää kulttuuriohjelmaa ja aktiviteettejä kunnassa. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemuksesta tulee ilmetä kaksi toimenpidettä, jotka yhdistys toteuttaa kaikissa lasten ja alle 18-vuotiaiden ryhmissä kiusaamisen ja päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä yksi toimenpide, jonka seura toteuttaa sisällyttääkseen uussuomalaisia toimintaansa. Yhdistyksiä kannustetaan tiedottamaan tapahtumistaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Avustus jaetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 40 % osallistujamäärän mukaisesti, 30 % järjestettyjen aktiviteettimääriän mukaisesti ja 30 % yleisömäärän mukaisesti. Toiminta-avustusta ei saa toimintaan, joka sisältyy kansalaisopiston kurssiohjelmaan.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024.

 

Hankeavustusta voi hakea kulttuurihankkeiden järjestämistä varten kunnassa. Yksittäisille kulttuurinharjoittajille voidaan myös myöntää avustusta hankeavustusmäärärahan puitteissa, tosin ei matkakustannuksiin tai kaupalliseen toimintaan. Avustusta ei jaeta korjauksiin tai uudisrakentamiseen.
Avustusta ei pääsääntöisesti jaeta samalle yhdistykselle/henkilölle kahtena vuotena peräkkäin.
Hakuaika on 31.1 – 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kustannusten kuittikopiot) viimeistään 30.11.2024 tai kun hanke on saatettu loppuun.

 

Yhdistykset voivat hakea korjausavustusta toimitilojen korjausta tai uudisrakentamista varten kohteisiin, jossa kulttuuria eri muodoissa harjoitetaan säännöllisesti. Kunnan tavoitteena on tukea jokaisena vuonna eri seuroja.
Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilitystä vastaan (sisältäen kuittikopiot tehdyistä toimenpiteistä), joka tulee jättää viimeistään 30.11.2024 tai kun hanke on saatettu loppuun.
 

 

Kunnan aktiiviset kulttuuriyhdistykset voivat hakea lämmitysavustusta yhdistyksen omien tilojen, joissa harjoitetaan säännöllisesti kulttuuria eri muodoissa, lämmityskustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää tilitykset sähkölaskuineen ajalta 1.7.2023 - 30.6.2024. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2024.

 

Aktiiviset kulttuuriyhdistykset voivat hakea avustusta ohjaajakoulutukseen omien ohjaajien koulutukseen, esim. järjestyksenvalvojakoulutuksiin. Hakemukseen tulee liittää kuittikopiot kurssimaksuista ja tiedot mistä kursseista on kyse. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset.
Hakuaika on 1.10 - 31.10.2024.

 

Kulttuuria hoivakoteihin -avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja ryhmät, jotka pitävät kulttuuriesityksiä kunnan asumispalveluissa ja hoitolaitoksissa. Vapaa-ajan koordinaattori jakaa avustukset. Esitys voi olla esim. lausuntaa, musiikkia, tanssia, yhteislaulua tai lukuhetki. Yhdistys/ryhmä sopii itse hoitoyksikön henkilöstön kanssa sopivasta ajasta, esityksen pituudesta jne. Esityksen jälkeen ryhmän tulee pyytää hoitoyksikön henkilöstöltä kuittausta esityksestä (paikka, aika ja kuittaus). Elämänlaatujaosto korvaa henkilön/ryhmän 50 €/kerta. Hakuaika on 31.1 - 18.2.2024. Avustuksen saa tilityksellä, jossa on hoitohenkilöstön kuittaus.